Akce v roce 2019/ Wydarzenia w 2019 r.

Plánované akce / Planowana wydarzenia:

V roce 2019 již nejsou plánovány žádné akce. Pro bližší informace k akcím v roce 2020 prosím navštivte sekci Akce v roce 2020.

W 2019 r. nie planuje się żadnych wydarzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzeń w roku 2020, odwiedź sekcję Wydarzenia w 2020 r.

Již proběhlá setkání / Już zrealizowane spotkania:

 • 26. 2. 2019 - Úvodní setkání ve Šternberku / Spotkanie inauguracyjne w Šternberku

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na české straně bylo představení projektu, základní informace o území polského partnera, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

Celem spotkania wprowadzającego z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji ze strony czeskiej było przedstawienie projektu, przekazanie podstawowych informacji o terytorium polskiego partnera, zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i możliwościami uczestnictwa we polsko-czeskich imprezach.


 • 26. 3. 2019 - Úvodní setkání v Prudniku / Spotkanie inauguracyjne w Prudniku

Cílem úvodního setkání se zástupci obcí a zájmových spolků na polské straně bylo představení projektu, základní informace o území českých partnerů, seznámení s předběžně plánovaným harmonogramem a možnostmi zapojení do výměnných akcí.

Celem spotkania wprowadzającego z udziałem przedstawicieli gmin i organizacji ze strony polskiej było przedstawienie projektu, przekazanie podstawowych informacji o terytorium czeskiego partnera, zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i możliwościami uczestnictwa we czesko-polskich imprezach.


 • 11. 4. 2019 - Kulatý stůl pro představitele samospráv / Okrągły stół dla przedstawicieli władz lokalnych

Ve čtvrtek 11. dubna se v Kulturním domě ve Šternberku sešli představitelé obecních samospráv z území Mikroregionu Šternbersko a MAS Šternbersko, aby společně s protějšky z polského Powiatu Prudnického diskutovali nad tématem investic v obou územích. Z českých zástupců představili své projekty Rudolf Pečinka (předseda Mikroregionu Šternbersko a starosta obce Dolany) a Jiří Petřek (bývalý předseda Mikroregionu Šternbersko a dlouholetý starosta obce Bohuňovice). Byla prezentována tato témata: možnosti revitalizace brownfieldu bývalé likérky v centru Dolan a vznik golfového areálu Véska, aktivizace podnikatelských aktivit v prostorách výrobního podniku Moravskoslezských dřevařských závodů v Bohuňovicích, ale také využití zdevastovaného objektu v centru obce, dnešního aquaparku Centrum zdraví. Polští kolegové představili podnikatelskou zónu v Prudniku, ale také možnosti nového využití brownfieldu bývalé textilní továrny Frotex. Setkání se zúčastnili také zástupci Okresní hospodářské komory či Krajského úřadu Olomouckého kraje, kteří prezentovali své aktivity směřující k podpoře a vzájemné spolupráci podnikatelských subjektů a obcí. Celý seminář se nesl v duchu přátelské diskuze a předávání nových nápadů v oblasti rozvoje podnikání a obcí v obou územích.

Veškeré prezentace z proběhlého diskuzního semináře ke stažení.

Foto .

W czwartek 11 kwietnia w Domu Kultury w Šternberku spotkali się z przedstawiciele samorządów gminnych z terytorium Mikroregionu Šternbersko i LGD Šternbersko, aby ze swoimi odpowiednikami z Powiatu Prudnickiego omówić temat realizacji inwestycji w obu krajach. Wśród czeskich przedstawicieli swoje projekty zaprezentowali Rudolf Pečinka (przewodniczący Mikroregionu Šternbersko i burmistrz gminy Dolany) oraz Jiří Petřek (były przewodniczący Mikroregionu Šternbersko i wieloletni burmistrz Bohuňovic). Przedstawiono następujące tematy: możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych po dawnych zakładach produkujących likiery w centrum miejscowości Dolany, powstanie ośrodka golfowego  na terenie Morawsko-Śląskiech Zakładów Przetwórstwa Drewna w Bohuňovicach a także wykorzystanie zdewastowanego obiektu w centrum miejscowości, dzisiejszego Aquaparku Centrum Zdrowia. Polscy koledzy zaprezentowali strefę biznesową w Prudniku, ale także możliwość nowego wykorzystania terenów poprzemysłowych po byłej fabryce włókienniczej Frotex. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowej Izby Gospodarczej i Urzędu Kraju Ołomunieckiego, którzy przedstawili swoje działania mające na celu wspieranie i wzajemną współpracę podmiotów gospodarczych i gmin. Całe seminarium odbyło się w duchu przyjaznej dyskusji i przekazywania nowych pomysłów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i gmin w Czechach i Polsce.

Wszystkie prezentacje z seminarium dyskusyjnego są dostępne do pobrania TUTAJ.

Zdjęcie.


 • 25. 5. 2019 - Meziobecní olympiáda v Dolanech / Olimpiada międzygminna w Dolanach

V atletických disciplínách i týmových sportech se v sobotu 25. května soutěžilo v Dolanech na Olomoucku. Na letošní Meziobecní olympiádě se utkali jednotlivci i družstva z obcí Dolany, Tovéř, Bělkovice-Lašťany a Samotišky. Pátého ročníku se zúčastnili také zástupci polského Powiatu Prudnického. Zasoutěžit o medaile si přijeli sportovci všech věkových kategorií, od dětí předškolního věku až po kategorii dospělých nad čtyřicet let. Na zahájení akce nechybělo slavnostní zapálení olympijského ohně. Následovaly disciplíny jako sprint na 60 m, 200 m, vytrvalostní běh na 2 km či skoky do dálky i do výšky. Součástí olympiády byla i soutěž o putovní pohár v nohejbale a plážovém volejbale. Dohromady se sešlo 215 soutěžících, a to včetně pětadvaceti zahraničních hostů. Polští účastníci si odvezli celkem 13 medailí. Celkovým vítězem se poprvé stala obec Dolany, která tak získala putovní pohár. Druhá se umístila Tovéř, třetí Bělkovice-Lašťany a za nimi Samotišky. Celá akce se navíc nesla v charitativním duchu. Vybrané peníze byly věnovány handicapovanému plavci Lukáši Čermákovi, jehož snem je účast na paralympiádě. Navíc jsme si ani nemohli přát lepší počasí.

Videoreportáž z olympiády můžete shlédnout zde – youtube.com, foto .

 

W sobotę 25 maja w Dolanach niedaleko Ołomuńca rywalizowano w dyscyplinach lekkoatletycznych i zespołowych. Poszczególne drużyny i zespoły z Dolan, Tovéřa, Bělkovice-Lašťany i Samotišky rywalizowały na tegorocznych Międzygminnych Igrzyskach Olimpijskich. W piątej edycji tej imprezy uczestniczyli też przedstawiciele polskiego Powiatu Prudnickiego. O medale walczyli sportowcy w każdym wieku od przedszkolaków aż po dorosłych powyżej czterdziestu lat. Ceremonia otwarcia obejmowała uroczyste zapalenie ognia olimpijskiego. Następnie odbyły się takie dyscypliny jak sprint na 60 m, 200 m, bieg wytrzymałościowy na dystansie 2 km skoki w dal i wzwyż. Igrzyska Olimpijskie obejmowały również konkurs o puchar przechodni w siatkonodze i siatkówce plażowej. Łącznie spotkało się 215 zawodników, w tym 25 gości z zagranicy. Polscy uczestnicy otrzymali w sumie 13 medali. Zwycięzcą pierwszy raz został wioska Dolany, która zdobyła też puchar przechodni. Drugie miejsce zajął Tovéř, trzecie Bělkovice-Lašťany, a następne Samotišky. Co więcej, całe impreza miała też charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostały przekazane niepełnosprawnemu pływakowi Lukášowi Čermákowi, którego marzeniem jest udział w paraolimpiadzie. Na imprezie dopisała też pogoda.

Reportaż wideo z Olimpiady można zobaczyć tutaj – youtube.comzdjęcie.


 • 6. a 7. 6. 2019 - Dvoudenní workshop, vzdělávací poznávací exkurze v Prudniku pro zástupce samospráv / Dwudniowe warsztaty, edukacyjna wycieczka poznawcza do Prudnika dla przedstawicieli samorządów

Ve dnech 6–7.června se celkem 26 zástupců samospráv z obcí Mikroregionu Šternbersko zúčastnilo dvoudenního poznávacího zájezdu do česko-polského pohraničí. První den bylo na programu navštívení sekretariátu české části Euroregionu Praděd, kde se starostové a pracovníci obecních úřadů seznámili s činnostmi Euroregionu Praděd a s možnostmi čerpání dotačních prostředků z fondu mikroprojektů v česko-polském pohraničí. Následovalo setkání se starostou Zlatých Hor a zároveň předsedou české části Euroregionu Praděd panem Ing. Milanem Rácem, který před účastníky exkurze pohovořil o rozvoji Zlatých Hor, o podpoře cestovního ruchu a výhodách zapojení se do přeshraničních projektů. Dále byla na programu komentovaná prohlídka bývalé zlatorudné štoly, která byla nedávno otevřena veřejnosti. Po obědě následoval přesun do polského města Prudnik, kde došlo k setkání se zástupci okresu Prudnik, představení jejich činností a následná komentovaná prohlídka historické části města. Během společné večeře měli čeští účastníci možnost navazovat kontakty s polskými partnery, což je jeden z hlavních cílů projektu. Druhý den bylo na programu navštívení polského sekretariátu Euroregionu Praděd. Následně se program prolnul s aktivitou MAS Šternbersko, která zahrnovala besedu s Tadeuszem Piątkowskim, ředitelem Centra sociální péče v Prudniku, na téma úloha obcí při řešení problému seniorů.  V rámci akce se uskutečnila také návštěva 22. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Videosestřih z dvoudenního workshopu je ke shlédnutí ZDE – youtube.com.

Fotogalerie z workshopu.

 

W dniach 6-7 czerwca 26 przedstawicieli gmin z Mikroregionu Šternberg wzięło udział w dwudniowej wycieczce krajoznawczej na pogranicze polsko-czeskie. Pierwszy dzień programu obejmował wizytę w sekretariacie czeskiej części Euroregionu Pradziad, gdzie burmistrzowie i pracownicy urzędów gmin zapoznali się z działalnością Euroregionu Pradziad i możliwościami uzyskania dofinansowania z funduszu mikroprojektów na pograniczu polsko-czeskim. Następnie odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta Zlaté Hory i jednoczenie przewodniczącym czeskiej części Euroregionu Pradziad, panem inż. Milanem Rácem, który mówił o rozwoju Zlatých Hor, o dofinansowaniu turystyki i korzyściach z angażowania się w projekty transgraniczne. Była także wycieczka z przewodnikiem po dawnej sztolni kopani złota, która została niedawno udostępniona do zwiedzania. Po obiedzie przejechaliśmy do Prudnika w Polsce, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami Powiatu Prudnik, którzy przedstawili swoją działalność oraz odbyli wycieczkę z przewodnikiem po zabytkowej części miasta. Podczas wspólnej kolacji czescy uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty z polskimi partnerami, co jest jednym z głównych celów projektu. Na drugi dzień zaplanowano wizytę w polskim sekretariacie Euroregionu Pradziad. Następnie program połączył się z działaniami LGD Šternbersko, która obejmowała dyskusję z Tadeuszem Piątkowskim, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku, na temat roli gmin w rozwiązywaniu problemów seniorów. Wydarzenie obejmowało również wizytę na 22 Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Relacja video z dwudniowych warsztatów jest dostępna do obejrzenia TUTAJ – youtube.com.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 7. 6. 2019 - Setkání klubů aktivních seniorů / Spotkanie klubów aktywnych seniorów

Cílem setkání byla prezentace činnosti klubu aktivních seniorů z obou území, navázání spolupráce a možností předávání informací o možnostech trávení volného času, diskuse o roli obcí při řešení otázky trávení volného času seniorů. Beseda začala prezentací pana Tadeusze Piątkowskiho, ředitele Centra sociální péče v Prudniku, na téma úloha obcí při řešení problému seniorů. Dále paní Agnieszka Stanisz představila npřed nedávnem vzniklý prudnický Klub Senior Plus. Zbytek pátečního dopoledne se nesl v duchu setkání českých a polských klubů aktivních seniorů. Představitelé polského klubu seniorů své české protějšky seznámili s jejich trávením volného času a aktivitami svého nedávno založeného denního klubu. Na závěr všichni společně navštívili 22. Wystawu Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavu lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Foto.

Celem spotkania była prezentacja działalności klubu aktywnych seniorów z obu krajów, nawiązanie współpracy i możliwości przekazywania informacji o zajęciach rekreacyjnych, omówienie roli gmin w organizowaniu zajęć rekreacyjnych dla seniorów. Dyskusja rozpoczęła się od prezentacji Tadeusza Piątkowskiego, dyrektora Centrum Pomocy Społecznej w Prudniku, na temat roli gmin w rozwiązywaniu problemów seniorów. Ponadto Pani Agnieszka Stanisz zaprezentowała niedawno utworzony w Prudniku Klub Senior Plus. Reszta piątkowego przedpołudnia upłynęła w duchu spotkania czeskich i polskich klubów aktywnych seniorów. Przedstawiciele polskiego klubu seniorów poinformowali swoich czeskich odpowiedników o swoich zajęciach rekreacyjnych i działalności niedawno założonego klubu dziennego. Na koniec wszyscy odwiedzili razem 22 Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavu lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí.

Zdjęcie TUTAJ.


 • 7. 6. 2019 - Setkání včelařů / Spotkanie pszczelarzy

V rámci výjezdu členů klubů aktivních seniorů za jejich polskými protějšky se k seniorům přidala skupinka včelařů ze Šternberska. Ta využila příležitosti setkat se s polskými včelaři, kteří se prezentovali na dvaadvacátém ročníku Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí. Na ní polští včelaři vystavovali a prodávali nejen své produkty, ale také vybavení. Vzájemně tak měli možnost vyměnit si cenné zkušenosti a nové informace.

Grupa pszczelarzy ze Šternberka dołączyła do seniorów w ramach wizyty aktywnych klubów seniorów u ich polskich odpowiedników. Skorzystali z okazji, aby spotkać polskich pszczelarzy, którzy prezentowali się na dwudziestej drugiej edycji Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego / Výstavy lidových umělců a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí. Polscy pszczelarze wystawiali i sprzedawali nie tylko swoje produkty, ale także sprzęt. Mieli też okazję do wymiany cennych doświadczeń i pozyskania nowych informacji.


 • 26. 7. 2019 - Praktický workshop hospodyněk - příprava lokální gastronomie / Praktyczne warsztaty gospodyń  - przygotowanie lokalnej gastronomii

V pátek 26. července se delegace účastníků z území MAS Šternbersko vypravila nasbírat další nové zkušenosti a nápady k polským partnerům. Cílem tentokrát byla vesnice Łąka Prudnicka, kde byla delegace přivítána zástupkyněmi sdružení Koło gospodyń wiejskich. Po úvodním seznámení a představení aktivit místních hospodyň se obě delegace pustili do výroby tradiční dožínkové obilné koruny. V další části programu se účastníci z řad MAS Šternbersko učili vařit jejich typický sląski obiad - rolada, kluski, modra kapusta, tzn. masovou roládu (obdobu našich španělských ptáčků), noky a k tomu červené zelí. Účastníci také měli možnost vyzkoušet si zdejší lidové kroje.

Po obědě se uskutečnila prohlídka nedalekého Prudniku a návštěva Seniorklubu, ve kterém se uživatelé z řad seniorů zabývají celou řadou zajímavých aktivit, např. také tkaním gobelínu s motivem města Prudniku. Na závěr se účastníci vydali navštívit kostel sv. Michaela Archanděla.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.


W piątek 26 lipca delegacja uczestników z terenu LGD Šternbersko wyruszyła, aby zebrać kolejne nowe doświadczenia i pomysły od polskich partnerów. Tym razem celem była wieś Łąka Prudnicka, w której delegację powitali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich. Po zapoznaniu się i przedstawieniu działań miejscowego koła gospodyń wiejskich obie delegacje rozpoczęły tworzenie tradycyjnej korony dożynkowej. W kolejnej części programu uczestnicy z LGD Šternbersko uczyli się gotować typowy śląski obiad - rolada, kluski, modra kapusta, tzn. rolada mięsna (podobna do czeskich španělských ptáčků hiszpańskich ptaków). Uczestnicy mieli również okazję przymierzyć lokalne stroje ludowe.

Po obiedzie odbyło się zwiedzanie Prudnika i wizyta w Klubu Seniora, w którym seniorzy zajmują się licznymi działaniami takimi jak tkanie gobelinu z motywem miasta Prudnik. Na koniec uczestnicy udali się do kościoła św. Michała Archanioła.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 6. - 7. 9. 2019 - Dvoudenní vzdělávací workshop pro zástupce samospráv ve Šternberku

Ve dnech 6.–7.9. 2019 hostil Mikroregion Šternbersko návštěvu polských partnerů, zástupců gmin partnerského Powiatu Prudnik. Uvítání polských partnerů proběhlo v kanceláři starosty města Šternberka, pana Ing. Stanislava Orsága. Starosta města krátce pohovořil o Šternberku a jeho zapojení do přeshraniční spolupráce. Pracovnicemi městského úřadu, paní Mgr. Kameníčkovou a paní Ing. Šestákovou, byli polští hosté seznámeni s připravovanými a realizovanými investičními projekty Šternberka. Řešila se mj. například i památková péče, rozvoj infrastruktury školských budov a připravovaný projekt výstavby krytého bazénu ve Šternberku. Po obědě následoval přesun do obce Dolany, kde starosta Ing. Rudolf Pečinka ukázal prostory bývalé likérky a nastínil záměry obce pro budoucí využití areálu. Poté se skupina polských starostů přesunula do obce Hlušovice za panem starostou Jaromírem Malým, který hovořil o rozvoji obce v posledních 20 letech. Rozvinula se zajímavá diskuze, přičemž polští představitelé samospráv se divili, s jakou dynamikou získaly Hlušovice v posledních 20 letech takové množství nových obyvatel, a dotazovali se na související podrobnosti. Soukromý investor, pan Jaroslav Plesník, společně se starostou obce Hlušovice seznámili přítomné přímo v terénu s aktuálním stavem výstavby připravovaného Senior parku. Pan Plesník pohovořil o konceptu senior parků, které v ČR buduje a provozuje, a také o spolupráci s obcí. Během odpoledne měla polská návštěva na programu komentovanou prohlídku historického centra Olomouce, na kterou navazovala večeře a společenský večer.

V sobotu nám někdejší starosta obce Bohuňovice pan Ing. Jiří Petřek ukázal Centrum zdraví, projekt, v rámci kterého se podařilo přebudovat nevyužívaný areál v centru obce na aquapark. Následoval přesun do Šternberka, kde proběhla prohlídka výstavy Legiovlaku a také návštěva Šternberských slavností, v rámci kterých se konal i závod historických vozidel Ecce Homo Historic.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.


Od 6. - 7.9. W 2019 r. W Mikroregionie Sternberg gościli polscy partnerzy, przedstawiciele partnera gminy Powiat Prudnik. Polscy partnerzy zostali powitani w biurze burmistrza Šternberka, inż. Stanislav Orsága. Burmistrz krótko opowiedział o Šternberku i jego zaangażowaniu we współpracę transgraniczną. Pracownicy Urzędu Miasta, Pani Mgr. Kameníčková i Ing. Šestáková, polscy goście zapoznali się z przygotowanymi i zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi Šternberk. Obejmowały one na przykład zachowanie zabytków, rozwój infrastruktury budynków szkolnych i planowany projekt budowy krytego basenu w Šternberk. Po obiedzie przejazd do wsi Dolany, gdzie burmistrz inż. Rudolf Pečinka pokazał teren byłej fabryki likierów i nakreślił zamiary wsi dotyczące przyszłego użytkowania lokalu. Następnie grupa polskich burmistrzów przeprowadziła się do wsi Hlušovice, aby spotkać się z burmistrzem Jaromírem Malym, który opowiedział o rozwoju wsi w ciągu ostatnich 20 lat. Odbyła się ciekawa dyskusja, podczas której polscy przedstawiciele samorządów zastanawiali się nad dynamiką populacji Hlušovic w ciągu ostatnich 20 lat i pytali o szczegóły. Prywatny inwestor Jaroslav Plesník wraz z burmistrzem Hlušovic zapoznali obecnych na polu z obecnym stanem budowy przygotowanego parku dla seniorów. Pan Plesník mówił o koncepcji parków dla seniorów, które buduje i prowadzi w Czechach, a także o współpracy z gminą. Po południu polska wizyta w programie obejmowała zwiedzanie zabytkowego centrum Ołomuńca, a następnie kolację i wieczór towarzyski.

W sobotę były burmistrz Bohuňovic, pan inż. Jiří Petřek pokazał Centrum Zdrowia, projekt, w którym nieużywany obszar w centrum wsi został przebudowany na aquapark. Następnie odbył się transfer do Šternberk, gdzie odbyła się wycieczka po wystawie Legion Train, a także wizyta na Sternberg Festivities, w tym także w historycznym wyścigu samochodów historycznych Ecce Homo.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 4. 10. 2019 - Hanácká včela / Hanacka Pszczoła

V pátek 4. října se v rámci projektu „Spolky a obce se učí navzájem, “ uskutečnilo setkání polských a českých včelařů, a to při příležitosti účasti na výstavě Hanácká včela 2019 konané během podzimní etapy výstavy Flora Olomouc. Polská delegace společně s jejich českými kolegy vyslechla odbornou přednášku k problematice zdraví včelstev od významného včelaře Miroslava Sedláčka. Následně s ním všichni zúčastnění měli možnost během diskuse probrat také další oblasti týkající se včelaření. Poté se přesunuli do pavilonu G, který byl celý určen výstavě a prezentování výrobků z včelích produktů, ale také různého vybavení potřebného pro chov včel. Během výstavy měli účastníci setkání možnost navštívit také další pavilony olomouckého výstaviště. Hlavní pavilon byl ve znamení podzimních plodin a bohaté úrody, nechyběla zde přehlídka květinových kreací. Kromě samotné výstavy se polští návštěvníci zúčastnili také komentované prohlídky historického centra Olomouce, kde jim byly přiblíženy nejvýznamnější pamětihodnosti tohoto města.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.

 

W piątek 4 października odbyło się spotkanie polskich i czeskich pszczelarzy w ramach projektu „Stowarzyszenia i gminy uczą się siebie nawzajem” z okazji udziału w wystawie Hanácká včela 2019, która odbyła się podczas jesiennej fazy wystawy Flora Olomouc. Polska delegacja wraz ze swoimi czeskimi kolegami wysłuchała specjalistycznego wykładu na temat zdrowia pszczół wybitnego pszczelarza Miroslava Sedláčka. Następnie wszystkie zainteresowane strony miały okazję omówić podczas dyskusji inne obszary związane z pszczelarstwem. Następnie przenieśli się do pawilonu G, który był przeznaczony na wystawę i prezentację produktów z produktów pszczelich, ale także różne urządzenia potrzebne do pszczelarstwa. Podczas wystawy uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić inne pawilony Centrum Wystawowego w Ołomuńcu. Pawilon główny był oznaczony jesiennymi i bogatymi uprawami, odbył się także pokaz kompozycji kwiatowych. Oprócz samej wystawy polscy zwiedzający wzięli również udział w wycieczce z przewodnikiem po historycznym centrum Ołomuńca, gdzie przybliżono ich do najważniejszych zabytków miasta.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 4. 10. 2019 - Workshop o sociálních službách / Warsztaty na temat usług socjalnych

Setkání, jehož cílem je seznámení polských partnerů s poskytovateli sociálních služeb na Šternbersku.

První návštěva proběhla v Sociálních službách Šternberk, které jsou příspěvkovou organizací města. Po vzájemném představení hostů se ujaly slova vedoucí Ambulantních služeb, Mgr. Kučerová, a vedoucí Terénních služeb, paní Frolová, a podrobně představili svoje aktivity. Došlo i na podrobnou diskusi o podobě těchto služeb na polské straně a vzájemné porovnávání obou systémů. Po prohlídce prostor jsme se přesunuli mezi naše nejmenší.

Druhá návštěva proběhla v prostorách spolku ECCE HOMMO ŠTERNBERK, z.s., který mimo jiné provozuje tzv. dětskou skupinu a další projekty zaměřené i na sociální integraci a práci s národnostními menšinami.

Třetí návštěva proběhla v Charitě Šternberk, kde mám vedoucí jednotlivých služeb podrobně popsali své aktivity a mohli jsme se podívat i do zázemí organizace, kde pracují např. s lidmi bez domova. Zvláště podrobně se probírali aktivity Služby sociální  rehabilitace Rozkvět, která pomáhám osobám s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

Poslední návštěva byla v Domově seniorů Komárov. Zaměstnanci mám představili aktivity domova, způsob jeho financování a měli jsme možnost si prohlédnout společné i soukromé prostory domova. Proběhla i dlouhá diskuse o způsobu financování péče o seniory na polské i české straně a polští návštěvníci se loučili s dotazem, jestli přijímají i polské občany, že by si už rezervovali místo.

 

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.

 

Spotkanie mające na celu zapoznanie polskich partnerów ze świadczeniodawcami usług socjalnych w regionie Šternberskim.

Pierwsza wizyta odbyła się w Social Services Sternberk, która jest organizacją wspierającą miasto. Po wspólnym przedstawieniu gości słowa Szefa Poradni, Mgr. Kučerová i szefowa służby terenowej, pani Frolová, szczegółowo przedstawili swoje działania. Odbyła się także szczegółowa dyskusja na temat formy tych usług po stronie polskiej oraz wzajemne porównanie obu systemów. Po zwiedzaniu lokalu przeprowadziliśmy się do naszych najmłodszych.
Druga wizyta odbyła się w siedzibie ECCE HOMMO ŠTERNBERK, z.s., która między innymi prowadzi tzw. Grupę dzieci i inne projekty mające na celu integrację społeczną i pracę z mniejszościami narodowymi.
Trzecia wizyta odbyła się w Caritas Sternberk, gdzie szefowie poszczególnych służb szczegółowo opisali swoje działania, a my mogliśmy również przyjrzeć się organizacji, w której pracują z osobami bezdomnymi. Szczegółowo omówiono działania Służby Rehabilitacji Społecznej „Rozkvět”, która pomaga osobom z łagodną do umiarkowanej niepełnosprawności umysłowej.
Ostatnia wizyta miała miejsce w Domu Seniora w Komárovie. Pracownicy przedstawili działania domu, sposób jego finansowania, a my mieliśmy okazję zobaczyć wspólne i prywatne lokale domu. Odbyła się także długa dyskusja na temat finansowania opieki nad osobami starszymi po stronie polskiej i czeskiej, a polscy goście pożegnali się, jeśli również zaakceptują obywateli polskich, że już zarezerwowaliby miejsce.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 19. 10. 2019 - Praktický workshop hospodyněk - příprava lokální gastronomie / Praktyczne warsztaty gospodyń  - przygotowanie lokalnej gastronomii

V rámci tohoto setkání jsme navštívili s polskými partnery Venkovské trhy na šternberském náměstí. Po obědě jsme pokračovali do Bohuňovic, kde si lektorka paní Mackovíková připravila kurz pečení koláčků. Součástí workshopu byla také prezentace činnosti Trubiček od Sv. Kopečka. V neposlední řadě byla pro hospodyňky připravena tvořivá činnost členkami Klubu ručních dovedností ze Šternberka.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE.

 

W ramach tego spotkania odwiedzimy z polskimi partnerami Targi wiejskie odbywające się na rynku w Šternberku. Po obiedzie kontynuujemy podróż do Bohuňovic, gdzie wykładowca Pani Mackovíková poprowadzi kurs pieczenia regionalnych ciasteczek. Częścią warsztatów będzie także prezentacja działalności marki regionalnej Trubičký od Sv. Kopečka (Rurki z kremem ze św. Wzgórza). Na koniec odbędą się warsztaty kreatywne dla gospodyń.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 8. 11. 2019 - Seminář na téma odpadové hospodářství / Seminarium na temat gospodarki odpadami

Seminář pro zastupitele obcí zaměřený na odpadové hospodářství spojené s praktickou exkurzí v terénu.

V rámci zasedání navštívili zástupci měst obecní skládku EKOM v Domaszkowicích a dozvěděli se o jejím fungování. Setkání vyvrcholilo přednáškou, která se konala v radnici obce Prudnik. „Systémem nakládání s komunálními odpady v Prudniku“, vystoupila paní Monika Gniecka-Witkowska.
Během a po přednášce položili zástupci českého partnera spoustu otázek ohledně třídění, skladování a systému počítání poplatků za sběr odpadu.
Starosta města Prudnik - Grzegorz Zawiślak, místpostarosta - Janusz Siano a vedoucí odboru nakládání s odpady - Monika Gniecka-Witkowska odpověděli na každou zásadní otázku.

Účelem setkání bylo výměna dobrých a špatných zkušeností a rozvoj přeshraniční spolupráce.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE – facebook.com.

 

Seminarium dla przedstawicieli władz miejskich poświęcone gospodarce odpadami związane z praktycznym wyjazdem w teren.

W ramach spotkania przedstawiciele gmin odwiedzili składowisko odpadów EKOM w Domaszkowicach i zapoznali się z jego działaniem.

Kulminacją spotkania był wykład, który odbył się w Urzędzie Miejskim Gmina Prudnik pt. „System gospodarki odpadami komunalnymi w Prudniku”, prelegentem była Pani Monika Gniecka-Witkowska.W trakcie wykładu, jak i po nim, przedstawiciele czeskiego partnera zadawali wiele pytań dotyczących segregowania śmieci, składowania oraz o system liczenia opłat za wywóz śmieci.Na każde pytanie merytorycznie odpowiedzieli Burmistrz - Grzegorz Zawiślak, Wicestarosta - Janusz Siano oraz Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami - Monika Gniecka-Witkowska.

Celem spotkania była wymiana dobrych i złych doświadczeń oraz rozwijanie współpracy transgranicznej.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ – facebook.com.


 • 9. 11. 2019 -Setkání členů dobrovolných hasičů / Spotkanie ochotniczych strażaków

Dne 9.11.2019 se uskutečnil workshop českých a polských dobrovolných hasičů v hasičárně v Dolanech. Za polskou stranu se zúčastnili hasiči z jednotek OSP Chzelice, OSP Opole Czarnowąsy. Za českou stranu byli účastníci z jednotek SDH Bělkovice – Lašťany, SDH Dolany, SDH Bohuňovice, SDH Trusovice a SHD Štarnov.

Dopolední program se skládal z prezentací činností jednotlivých účastníků. Viděli jsme i krátká videa dokumentující aktivity spolků. Čeští hasiči nám názorně předvedli, jak se chovat i nechovat v případě vzplanutí horkého oleje na pánvi. Všichni účastníci si také mohli prohlédnout techniku českých jednotek, kterou české jednotky přivezli na místo realizace workshopu.

Po společném obědě pokračovat program prohlídkou profesionální hasičské stanice v Olomouci. Provázel nás pan Evžen Stanislav, který je zástupcem SDH Bělkovice – Lašťany. Viděli jsme jak technické zázemí stanice, tak i centrum řízení všech operací na celém Olomouckém kraji. Během prohlídky byl ohlášen zásah, takže jsme mohli vidět na vlastní oči i odjezd dvou hasičských vozů s posádkou k požáru v rodinném domě.

Navzdory mrholivému podzimnímu dne byli všichni účastníci – dospělí, děti i teenegeři spokojeni jak s teoretickou částí, tak si s velkým zájmem užívali i prohlídku hasičské stanice v Olomouci, kam  by obyčejně nebylo možné se podívat.

Fotogalerii z workshopu najdete ZDE – facebook.com.

 

9 listopada 2019 r. W remizie straży pożarnej w Dolanach odbyły się warsztaty czeskich i polskich ochotniczych strażaków. Dla strony polskiej udział wzięli strażacy z OSP Chzelice, OSP Opole Czarnowąsy. Po stronie czeskiej wzięli udział uczestnicy z SDH Bělkovice - Lašťany, SDH Dolany, SDH Bohuňovice, SDH Trusovice i SHD Štarnov.

Poranny program składał się z prezentacji działań poszczególnych uczestników. Obejrzeliśmy także krótkie filmy dokumentujące działalność klubów. Czescy strażacy pokazali nam, jak się zachowywać w przypadku gorącego oleju na patelni. Wszyscy uczestnicy mogli również zobaczyć technikę czeskich jednostek, które czeskie jednostki przywiozły na miejsce warsztatów.

Po obiedzie kontynuuj program, oprowadzając po profesjonalnej straży pożarnej w Ołomuńcu. Towarzyszył nam Evžen Stanislav, który jest przedstawicielem SDH Bělkovice - Lašťany. Widzieliśmy zarówno zaplecze techniczne stacji, jak i centrum kontroli wszystkich operacji w całym regionie ołomunieckim. Podczas wycieczki zgłoszono interwencję, abyśmy na własne oczy mogli zobaczyć odejście dwóch wozów strażackich z załogą do pożaru w domu rodzinnym.

Pomimo mglistego jesiennego dnia wszyscy uczestnicy - dorośli, dzieci i młodzież byli zadowoleni zarówno z części teoretycznej, jak i ze wspaniałej wycieczki po remizie strażackiej w Ołomuńcu, której normalnie nie można było zobaczyć.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ – facebook.com.


 • 22. 11. 2019 - Workshop o sociálních službách / Warsztaty na temat usług socjalnych

Cílem workshopu bylo setkání a navázání spolupráce mezi českými a polskými poskytovateli sociálních služeb. Setkání se uskutečnilo v pátek 22. listopadu a zaměstnanci šternberské Charity, Sociálních služeb a Odboru sociálních věcí Města Šternberk postupně navštívili čtyři pracoviště v polském Prudniku a nedalekém Głogówku a Racławicích, které se specializují na poskytování pomoci seniorům, ale také mentálně či tělesně postiženým osobám všech věkových kategorií. Čeští zástupci si mohli prohlédnout prostory, být přímo u práce s klienty a také měli možnost vzájemně si předat informace a diskutovat o souvisejících tématech.  Setkání mělo u zaměstnankyň Charity Šternberk velký ohlas a již je v jednání také společné setkání klientů pro příští rok.

Foto z workshopu.

 

Celem warsztatów było spotkanie i nawiązanie współpracy między czeskimi i polskimi dostawcami usług społecznych. Spotkanie odbyło się w piątek, 22 listopada, a pracownicy Sternberg Caritas, usług socjalnych i spraw społecznych Sternberk stopniowo odwiedzali cztery miejsca pracy w Prudniku w Polsce oraz w pobliżu Głogówka i Racławic, specjalizując się w udzielaniu pomocy osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym umysłowo lub fizycznie wiek. Przedstawiciele czescy mogli zobaczyć lokal, być bezpośrednio w pracy z klientami, a także mieli okazję dzielić się informacjami i omawiać powiązane tematy. Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez pracowników Charity Šternberk, a wspólne spotkanie klientów na przyszły rok jest już w trakcie dyskusji.

Galeria zdjęć z warsztatów znajduje się w TUTAJ.


 • 22. 11. 2019 - Setkání klubů aktivních seniorů / Spotkanie klubów aktywnych seniorów

Setkání navázalo na červnovou akci a prohloubilo vzájemné vztahy mezi aktivními seniory. Součástí setkání byla společná prohlídka města Prudnik.

Prvním bodem programu byla návštěva členů v klubu „Senior +“ v Prudniku. Účastníci měli možnost obdivovat hotový gobelín s motivem starého a moderního Prudniku, který vytvořili samotní senioři, a podívat se na kroniku ilustrující a popisující činnost klubu. Proběhly také kreativní workshopy, během nichž měli hosté z České republiky možnost vytvořit si vlastní vánoční ozdoby a také se dozvědět o práci členů klubu „Senior +“.

Komentovaná prohlídka historických památek a nejzajímavějších míst Prudníku byla s průvodcem Marcinem Husákem. Účastníci měli možnost vidět Arsenal, Dům tkalcovského cechu, farní kostel, Wokovu věž, vilu Hermanna Fränkela a městské lázně. Prohlídka Prudniku mimo jiné přiblížila českým hostům náležení Prudniku po staletí ke Koruně Českého království.

Fotografie ze setkání jsou ke shlédnutí zde -  a také na Facebooku.

 

Spotkanie nastąpiło po czerwcowym wydarzeniu i pogłębiło wzajemne relacje między aktywnymi seniorami. Spotkanie obejmowało wspólną wycieczkę po Prudniku.

Pierwszym punktem programu była wizyta członków stowarzyszeń senioralnych w Klubie "Senior+" w Prudniku. Uczestnicy mieli okazję podziwiać ukończony gobelin z motywem starego i współczesnego Prudnika wykonany własnoręcznie przez seniorów oraz obejrzeć kronikę ilustrującą i opisującą działalność klubu. Odbyły się również kreatywne warsztaty, w trakcie których goście z Czech mieli możliwość stworzyć własne ozdoby świąteczne, a także zapoznać się z pracami członków Klubu „Senior+”.

Ogromnie atrakcyjną częścią wydarzenia było zwiedzanie z przewodnikiem Marcinem Husakiem zabytków oraz najciekawszych miejsc Prudnika.  Uczestnicy mieli  okazję zobaczyć Arsenał, Dom Cechu Tkaczy, kościół parafialny, Wieżę Woka, willę Hermanna Fränkla oraz łaźnię miejską. Wycieczka po Prudniku miała m. in. przybliżyć naszym gościom przynależność Prudnika na przestrzeni wieków do Korony Królestwa Czeskiego.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć tutaj, a także na Facebooku.


 • 10. 12. 2019 - Seminář pro zástupce spolků v ČR / Seminarium dla stowarzyszeń w CZ

Na setkání byly pozvány všechny zájmové spolky, které jsou členy MAS. Také se zúčastnili představitelé členských obcí z území MAS, kteří dále budou mít možnost posouvat informace o projektu dále svým občanům, kteří se scházejí v neformálních sdruženích či ještě nemají založen svůj oficiální spolek.

Cílem setkání bylo představení zrealizovaných akcí v roce 2019, představení nabytých zkušeností samotnými účastníky setkání a také seznámení s plánovanými akcemi pro příští rok.

V rámci semináře s představením společných česko-polských setkání vystoupili:

                - Eva Hibová - za klub aktivních seniorů Šternberk

                - Leo Czabe - za Český svaz včelařů

                - Monika Mackovíková - lektorka semináře "pro hospodyňky"

                - Kristýna Vyvozilová - za Charitu Šternberk

                - Marek Sobek - za SDH Bělkovice - Lašťany

Foto ze semináře ZDE.

 

Wszystkie stowarzyszenia interesów będące członkami LGD zostały zaproszone na spotkanie. Uczestniczyli również przedstawiciele gmin członkowskich z terytorium LGD, którzy będą mieli również możliwość przekazania informacji o projekcie swoim obywatelom, którzy spotykają się w nieformalnych stowarzyszeniach lub nie mają jeszcze oficjalnego stowarzyszenia.

Celem spotkania było przedstawienie zrealizowanych wydarzeń w 2019 roku, prezentacja doświadczeń zdobytych przez uczestników spotkania, a także zapoznanie się z planowanymi wydarzeniami na przyszły rok.

Podczas seminarium zaprezentowano następujące czesko-polskie spotkania:

                 - Eva Hibová - dla klubu dla aktywnych seniorów Šternberk

                 - Leo Czabe - dla Czeskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

                 - Monika Mackovíková - prowadząca seminarium „dla gospodyń domowych”

                 - Kristýna Vyvozilová - dla Caritas Šternberk

                 - Marek Sobek - dla SDH Bělkovice - Lašťany

Zdjęcia z seminarium TUTAJ.