Venkovské trhy

12rocnik

Venkovské trhy Šternberk se konají už od roku 2011. Za tu dobu se staly tradicí nejen u místních obyvatel, ale jsou hojně navštěvovány i občany z okolních, ale i vzdálenějších obcí. Hlavní myšlenkou této akce je prvořadě podpora pěstitelů a chovatelů regionu a prvovýrobců především potravinářských výrobků a utváření tradice, kde se budou lidé rádi potkávat. Trhy se konají uprostřed historického centra města formou tradičního stánkového prodeje.

V letošním 12. ročníku trhů bylo uspořádáno 9 akcí od února do října v těchto termínech: 19.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 9.7.,6.8., 3.9. a 8.10.2022. 

Pořadatelé se soustředili na výběr prvovýrobců, pěstitelů a chovatelů z našeho regionu, kteří jsou zároveň i zpracovatelé svých produktů, například farmáři, kteří dále zpracovávají kravské, kozí nebo ovčí mléko, majitelé domácích pekáren, včelaři a zpracovatelé medu, chovatelé drůbeže atd. K doplnění sortimentu nabídky na trzích byli osloveni a zváni i výrobci doplňkového sortimentu, který se váže k potravinám a jejich zpracování, to znamená koření, textilií sloužících ke stolování a přípravě pokrmů, dřevěné misky, vařečky a vše, co se váže k životu na venkově a venkovskému stylu.

Venkovské trhyVenkovské trhyVenkovské trhyVenkovské trhyVenkovské trhyVenkovské trhy

V sobotu, 3. 9. 2022 při příležitosti tradičních Venkovských trhů, probíhalo vyhlášení III. ročníku soutěže Šternberský pecen.

Do soutěže se přihlásilo celkem 15 pecnů, jeden byl lepší než druhý. Šternberské náměstí se provonělo čerstvými chleby. Recepty byly opravdu různorodé. 
Naše odborná porota čelila velmi těžkému úkolu - vybrat ty nejlepší a nejchutnější. Po zdlouhavém ochutnávání a bodování však porota rozhodla o vítězi.
 

1. místo - Andrea Malíková a její "Kváskový chléb s cibulkou"

2. místo - Marek Jakš a jeho chléb s názvem "Mlynářovo pokušení" 

3. místo - Josef Blümel a jeho chléb s názvem "Rajčatový s rozmarýnem a sýrem"

 III. ročník soutěže Šternberský pecen. III. ročník soutěže Šternberský pecen.

Venkovské trhy se konají za spolupráce a finanční podpory města Šternberka a Olomouckého kraje.

sternberk_mestoMKZ-sterbnerk-logomas_sternbersko_logoolkraj