Organizace MAS

Místní akční skupina (MAS) pochází z anglického Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu, momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech zemích Evropské unie. MAS je stále ještě poměrně nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky, hasiči, …) v území, kde jsou sídla s méně než 25 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.  Tato metoda partnerství má svá pravidla, a má mezinárodní zkratku LEADER. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově. Hlavním zdrojem finanční podpory doposud byl původně Program rozvoje venkova ČR s řídícím orgánem Ministerstvem zemědělství a zprostředkujícím subjektem Státním zemědělským a intervenčním fondem. V programovém období 2014 – 2020 mohla MAS Šternbersko přerozdělovat finanční prostředky prostřednictvím čtyř operačních programů:

 • Program rozvoje venkova
 • Integrovaný regionální operační program
 • OP Zaměstnanost
 • OP Životní prostředí

V České republice nyní působí na 180 MAS a pokrývají 82%  území, tj. 5200 obcí. V území širšího regionu Šternberska vznikla iniciativa na založení MAS, jejímiž členy je 22 obcí a minimálně stejný počet podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací (podmínka CLLD). Administrativně byla využita původní MAS Haná pod Jedovou o.p.s.

V novém plánovacím období EU 2021-2027 totiž bude opět příležitost získat na venkov finanční prostředky na rozvojové záměry veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím MAS (kromě existence dalších finančních nástrojů EU). Kromě obcí budou mít  opět příležitost žádat o finanční prostředky všechny subjekty s právní subjektivitou působící na jeho území, které budou splňovat předpoklady dané v tu dobu platnými podmínkami pro určitou podporovanou aktivitu nebo činnost v rámci MAS. Zjednodušeně, dotace nebudou úplně na vše, ale některé důležité činnosti a projekty budou podpořeny v rozsahu jako doposud (např. zlepšení strojního vybavení, sociální inkluze, bezpečnost v dopravě, rozvoj školství, podpora zemědělských činností apod.). Právě teď se rozsah podporovaných činností diskutuje, ale i tak je už teď povinností představitelů samosprávy udělat maximum v připravenosti na čerpání možných dotací.

Ředitelka

 • Veronika Machowská

Správní rada

 • Stanislav Orság - předseda 
 • Michaela Procházková 
 • Miroslav Hampl 
 • Leo Czabe 
 • Marek Spáčil 
 • Vlastimil Malík

Dozorčí rada

 • Jiří Petřek - předseda 
 • Jaroslav Míča 
 • Jana Krasulová

Programový výbor

Programový výbor
Členové Zájmové skupiny
Město Šternberk: zástupce Stanislav Orság Samospráva obcí
Obec Dolany: zástupce Rudolf Pečinka Samospráva obcí
Obec Lipina: zástupce Tomáš Pudl Samospráva obcí
Obec Štarnov: zástupce Pavel Roubínek Samospráva obcí
Mgr. Jan Gottwald, fyzická osoba: zástupce Jan Gottwald Zájmové spolky
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK: zástupce Vlastimil Malík Sportovní spolky
Charita Šternberk: zástupce Dana Axmannová Sociální organizace
Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany: zástupce Marek Sobek Hasiči
ZD Bohuňovice s.r.o.: zástupce Miroslav Hampl Zemědělci

Výběrová komise

Výběrová komise
Členové Zájmové skupiny
Obec Babice: zástupce Dana Haasová Samospráva obcí
GOLDMAX SERVICES s.r.o., zástupce Ondřej Káhn Živnostníci
Obec Samotišky: zástupce Jana Zaoralová Samospráva obcí
Obec Tovéř: Miroslav Majer Samospráva obcí
Obec Hlušovice: Eva Jurková Samospráva obcí
Jiří Hudec, fyzická osoba: zástupce Jiří Hudec Živnostníci
Sportovní klub SKI-OB, z.s.: zástupce Kristýna Skyvová Hasiči
Leoš Letocha, soukromý zemědělec: zástupce Leoš Letocha Zemědělci
Kristýna Vyvozilová, fyzická osoba: zástupce Kristýna Vyvozilová Sociální organizace
ZEVYR, spol. s.r.o.: zástupce Karel Smolen Zemědělci
Stanislav Prokop, fyzická osoba: zástupce Stanislav Prokop Živnostníci

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor
Členové Zájmové skupiny
Obec Hlásnice: zástupce Marián Marghold - předseda Samospráva obcí
Monika Mackovíková, fyzická osoba: zástupce Monika Mackovíková Živnostníci
Ecce Homo Šternberk: zástupce Pavlína Kráčmarová Sociální organizace

Organizacni_schema_2