Semináře / aktivity - školy 2019 (leden - červen)

Zobrazeno 1-30 ze 44

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.)

Datum: 27. 6. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Rozloučení před prázdninami se všemi školáky (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)

Datum: 27. 6. 2019

Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)

Datum: 27. 6. 2019

27. 6. 2019 a 21. 6. 2019

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)

Datum: 26. 6. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Projektový den Pasování předškoláčků (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, p.o.)

Datum: 26. 6. 2019

Cílem akce je zvýšení motivace rodičů k umísťování dětí do místní mateřské školy, upevnění vazby dětí na svou obec a také rozšíření spolupráce se zřizovatelem.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola, Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 25. 6. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Rozloučení s předškoláky a zábavné odpoledne pro děti (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 21. 6. 2019

Akce je určena pro děti jejich rodiče a širokou veřejnost.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 21. 6. 2019

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)

Datum: 21. 6. 2019

Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)

Projektový den Besídka nejen pro maminky (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí, p.o.)

Datum: 20. 6. 2019

Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce rodiny a školy a podpory zlepšování této spolupráce do budoucna.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)

Datum: 19. 6. 2019

19. 6. 2019 a 17. 6. 2019

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)

Datum: 17. 6. 2019

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Školní akademie (Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 15. 6. 2019

Přínosem akce je vzájemné poznávání a stmelování rodin, přátel a pedagogických pracovníků školy.

Zahradní slavnost mateřské školy (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 14. 6. 2019

Akce je určena pro děti, jejich rodiny a všechny, kteří si chtějí zasoutěžit a shlédnout vystoupení dětí MŠ.

Exkurze do Pevnosti poznání - Škola ptačího zpěvu (Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 12. 6. 2019

Exkurze do Pevnosti poznání - Škola ptačího zpěvu (Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o.)

Datum: 12. 6. 2019

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Divadelní představení O Šípkové Růžence (Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 11. 6. 2019

Akce podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků, proběhne jako vyvrcholení celoroční práce dětí z dramatického kroužku, který již má na škole tradici.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 10. 6. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Společná slavnost rodičů a dětí spojená s pasováním předškoláků a čtenářů (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)

Datum: 7. 6. 2019

Zábavný den plný her a úkolů pro malé i větší děti, které budou navazovat na pěkný, slavností obřad pasování předškoláků na školáky a našich prvňaček na čtenářky. Cílem je propojení rodičovských komunit MŠ a ZŠ, rozvoj spolupráce a komunikace školy s veřejností a se zřizovatelem školy.

Projektový den Dětský den (Mateřská škola Domašov nad Bystřicí p.o.)

Datum: 7. 6. 2019

Oslava dětského dne nabídne dětem nové aktivity a poznání a je určena především právě pro děti a také pro pozvané hosty a zástupce obce. Společnými aktivitami je prohlubována spolupráce mateřské školy se zřizovatelem, obcí Domašov nad Bystřicí.

Vodnická stezka (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)

Datum: 4. 6. 2019

Přínosem akce jsou společné prožitky žáků a pedagogů, poznávání nových kamarádů a spolupráce se školou v rámci mikroregionu. Důležitým přínosem je i budování kladného vztahu k obci. Akce se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti, komunikativních a sociálních kompetencí.

Dětský den na téma: Jak vycvičit draka (Mateřská škola Bukovany, p.o.)

Datum: 25. 5. 2019

Oslava dětského dne prohlubuje spolupráci Mateřské školy s rodiči a zřizovatelem, obcí Bukovany.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Doloplazy, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 23. 5. 2019

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 21. 5. 2019

21. 5. 2019 a 28. 5. 2019

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 20. 5. 2019

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Domeček se baví (Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.)

Datum: 17. 5. 2019

Děti v doprovodu rodičů a prarodičů, mají možnost shlédnout přehlídku zájmové činnosti Domu dětí a mládeže, spojenou s nabídkou činností a kulturních akcí pro nastávající školní rok. Akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti kulturních a sociálních gramotností dětí a žáků.

Májové vystoupení pro rodiče a veřejnost (Mateřská škola Moravský Beroun, p.o.)

Datum: 14. 5. 2019

Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce rodiny a školy a podpory zlepšování této spolupráce do budoucna.

Projektový den Den rodiny (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)

Datum: 14. 5. 2019

Projektový den je zaměřen na prohloubení a podporu spolupráce školy s rodiči a zřizovatelem školy, na podporu komunikace a spolupráce rodičů se školou.

Dopravní soutěž (Dům dětí a mládeže Šternberk p.o.)

Datum: 9. 5. 2019

Akce je určená pro žáky základních škol mikroregionu Šternberk. Akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti kulturních a sociálních gramotností dětí a žáků.

Vlastivědná exkurze do Prahy (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)

Datum: 9. 5. 2019

Exkurze je zaměřena na poznávání českých historických památek v hlavním městě.

Zobrazeno 1-30 ze 44