5. Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá po celou dobu realizace. Realizační tým projektu je složen ze dvou částí, projektové a odborné, přičemž pracovníci budou zapojeni v rozsahu specifikovaném v přehledu nákladů.

  1. Projektová část týmu: Projektový manažer, Finanční manažer, Asistent manažera.
  2. Odborná část týmu: Koordinátor tvorby MAP (facilitátor), Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie), Odborný konzultant, Vedoucí a členové minitýmů, Odborní lektoři, Vedoucí a členové řídícího výboru MAP. V rámci aktivity realizace (MAP+) do odborné části týmu dále náleží Školní psycholog, Školní asistent, Vedoucí kroužků doučování (učitelé ZŠ).

Popisy činností jednotlivých pracovních pozic jsou uvedeny v části "Popis realizačního týmu projektu". V rámci efektivního řízení projektu bude nastaven systém pravidelných porad sloužících k efektivnímu řízení projektu. Porady bude svolávat projektový manažer, který bude zapojen do administrativní i odborné roviny projektu.

Pro efektivní komunikaci členů týmu mezi sebou i pro úložiště dokumentů bude zřízeno internetové rozhraní, prostřednictvím něhož bude fungovat komunikace členů týmu.

Protože se počítá se zapojením partnera s finanční účastí (město Šternberk), budou přijata opatření a nastaven režim komunikace mezi žadatelem a partnerem tak, aby docházelo k efektivnímu řízení projektu a byly navzájem koordinovány aktivity a řešeny případné problémy.

Systém řízení projektu bude nastaven tak, aby zajišťoval průběžné řízení a kontrolu realizace projektu (pravidelná vyhodnocení na poradách, kontrola plnění úkolů, harmonogram aktivit pro další období atd.). Řízení projektu bude prováděno tak, aby bylo umožněno včasné identifikování případných rizik a byl eliminován jejich dopad na realizaci projektu.