Publicita/Promocja

Informace a fotografie z proběhlých setkání jsou ke shlédnutí také na FB projektu 

Informacje i zdjęcia z poprzednich spotkań są również dostępne na Facebookowym profilu projektu.

Článek o možnosti zapojení se do projektu, který vyšel v březnovém vydání (89.69 kB) (2019) měsíčníku Šternberské listy. / Artykuł o możliwości uczestniczenia w projekcie, który został opublikowany w marcowym wydaniu (89.69 kB) (2019) miesięcznika „Šternberské listy”.


Článek o úvodním setkání ve Šternberku na stránkách Powiatu, / Artykuł o spotkaniu otwierającym w Šternberku na stronie Powiatu.


Článek o úvodním setkání v polském Prudniku na stránkách Powiatu,  / Artykuł o spotkaniu otwierającym w Prudniku na stronie Powiatu.


Článek o prvním setkání zástupců samospráv v rámci diskusního semináře na téma investičních příležitostí (který byl uskutečněn 11. 4. 2019) vyšel v květnovém vydání Šternberských listů (662.98 kB). Setkání se věnoval také článek na webu Powiatu Prudnického.

Artykuł o pierwszym spotkaniu przedstawicieli samorządów podczas seminarium dyskusyjnego na temat możliwości inwestycyjnych (które odbyło się 11.04.2019 r.) został opublikowany majowym numerze (662.98 kB) miesięcznika „Šternberské listy”. Spotkaniu poświęcono również artykuł na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego.


Článek o 5. ročníku Meziobecní olympiády, která byla díky projektu letos s mezinárodní účastí, na stránkách Powiatu. / Artykuł o 5 Międzygminnych Igrzyskach Olimpijskich, które w tym roku dzięki projektowi miały międzynarodowy udział, na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego.

Videoreportáž můžete shlédnout zde - youtube.com, článek věnovaný olympiádě také zde. / Tutaj - youtube.com można zobaczyć reportaż wideo, artykuł o igrzyskach olimpijskich jest również tutaj.


Článek o dvoudenním workshopu zástupců samospráv v Prudniku najdete na stránkách Powiatu zde. / Artykuł o dwudniowych warsztatach przedstawicieli samorządów w Prudniku znajduje się na stronie internetowej powiatu tutaj.

Videosestřih z dvoudenního workshopu pro zástupce samospráv v Prudniku v červnu 2019, najdete ZDE - youtube.com. / Film video z dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli samorządów w Prudniku w czerwcu 2019 r. znajduje się TUTAJ - youtube.com.


Článek o setkání aktivních seniorů v Prudniku najdete na stránkách Powiatu zde. / Artykuł o spotkaniu aktywnych seniorów w Prudniku znajduje się na stronie internetowej Powiatu tutaj.


Článek o těchto setkáních, stejně jako o Meziobecní olympiádě, najdete v letním vydání Šternberských listů (662.98 kB). / Artykuł o tych spotkaniach a także o Międzygminnych Igrzyskach Olimpijskich można znaleźć w letnim wydaniu „Šternberských listů” (662.98 kB).


Článek o praktickém workshopu hospodyněk, uskutečněného 26.7.2019, na stránkách Powiatu zde. / Artykuł o praktycznych warsztatach gospodyń domowych, 26.7.2019, na stronie Powiat tutaj.


Článek věnovaný této akci, který vyšel v záříjovém čísle Šternberských listů, je k dispozici zde (1.93 MB). / Artykuł poświęcony temu wydarzeniu, który został opublikowany we wrześniowym numerze Listów Sternberga, jest dostępny tutaj (1.93 MB).


Článek o dvoudenním workshopu zástupců samospráv ve Šternberku (6. a 7. září) najdete na stránkách Powiatu zde. / Artykuł o dwudniowych warsztatach przedstawicieli samorządów w Šternberku (6-7 września 2019) znajduje się na stronie internetowej powiatu tutaj.


Článek o akcích uskutečněných během podzimu na Šternbersku - tedy setkání včelařů, workshopu pro sociální služby a také pečícím workshopu, který vyšel v listopadovém vydání Šternberských listů, je k vidění zde (135.54 kB). / Artykuł o wydarzeniach jesienią w Sternbergu - spotkaniu pszczelarzy, warsztatach usług socjalnych i warsztatach piekarniczych, opublikowany w listopadowym numerze liści Sternberga, można znaleźć tutaj (135.54 kB).


Článek o setkání včelařů na výstavě Hanácká včela v Olomouci je na webu Powiatu Prudnického  ZDE. / Artykuł o spotkaniu pszczelarzy na wystawie Hanácká včela w Ołomuńcu znajduje się na stronie internetowej Powiat Prudnického TUTAJ.


Článek o workshopu pro zástupce sociálních služeb, uskutečněném 4. října 2019 ve Šternberku a okolí, který zveřejnil Powiat Prudnicki, je ke shlédnutí ZDE. / Artykuł o warsztatach dla przedstawicieli służb społecznych, który odbył się 4 października 2019 r. W Šternberku i okolicach, opublikowany przez Powiat Prudnicki, jest dostępny TUTAJ.


Workshopu zaměřenému především pro hospodyňky dne 19. října se věnuje článek na webu Powiatu zde. / Warsztaty poświęcone głównie gospodyniom domowym 19 października poświęcone są artykułowi na stronie Powiat tutaj.


Článek o setkání členů sborů dobrovolných hasičů, uskutečněném na Šternbersku v sobotu 9. listopadu, na webu Powiatu zde. / Artykuł o spotkaniu członków ochotniczej straży pożarnej, który odbył się w Sternbergu w sobotę 9 listopada, na stronie Powiat tutaj.


Článek o workshopu pro poskytovatele sociálních služeb v Polsku uskutečněném 22. listopadu, z webu Powiatu Prudnického je zde. / Artykuł o warsztatach dla dostawców usług społecznych w Polsce 22 listopada ze strony internetowej Powiata Prudnickiego znajduje się tutaj.