IROP

Interní postupy MAS Šternbersko o.p.s. pro programové období 2021+ IROP

9.výzva MAS Šternbersko-IROP-Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání-mateřské školy