Šablony PPP

název projektu:
Šablony I PPP Olomoucký kraj
CZ.02.02.03/00/22_002/0004275
 
Projekt realizuje Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a ve spolupráci s Místními akčními skupinami v Olomouckém kraji.
 
PŘEHLED ŠABLON PRO PPP:
Sdílený školní speciální pedagog ZŠ
Sdílený školní psycholog ZŠ