Oprav dům po babičce

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu.

Výše podpory, proplacení dotace, další informace

Podpora je poskytována Fondem:

  • ex post formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření;
  • ex ante formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření,

a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v žádosti.

Výše podpory se odvíjí od zvolených dílčích opatření. Podrobné informace, včetně výše dotace a požadovaných dokumentů, jsou v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Do samotné žádosti se propisují údaje ze zpracovaného posudku od energetického specialisty. Jejich seznam je zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx?fbclid=IwAR124nPxp4TXg41d_kzVrPdZbdjxasK6oXGH-yMvsotZj8scvcjQPQtDh4g

Kontaktní osoby:

Celým procesem přípravy a podání žádosti o dotaci vás provedou odborníci na dotaci NZÚ Oprav dům po babičce:

Bc. Petr Opluštil

Ing. Markéta Krátká

Nejedná se o zaměstnance MAS Šternbersko o.p.s., jde pouze o doporučení na osoby odborně se orientující v problematice NZÚ.