EnkoMAS

Poradentství pro přípravu energeticky úsporných projektů

Dotace má za cíl:

 • Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
 • Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
 • Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
 • Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor a dalších možnostech financování;
 • Informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
 • koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky  
 • Název projektu: EnKoMAS Šternbersko 1
 • Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3
 • Předmět podpory: Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKoMAS)
 • Registrační číslo EnKoMAS: 2186000067
 • Termín realizace projektu: 15. 9. 2023 - 31. 12. 2025
 • Název projektu: EnKoMAS Šternbersko 3
 • Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3
 • Předmět podpory: Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKoMAS)
 • Registrační číslo EnKoMAS: 3186000031
 • Termín realizace projektu: 20. 12. 2023 - 31. 12. 2025

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.

logo EU logo NPO logo MPO