Kalendář akcí

Nejbližší akce: 27. 06. 2016

Sněm zakladatelů MAS Šternbersko
Sněm zakladatelů MAS Šternbersko. Kdy: Pondělí 27.6.2016 15:00 hod. Místo: Expozice času, ul. ČSA č. 19, Šternberk.

facebook google plus twitter twitter RSS kanál
1 2 3 4 5 6 7

Výzva k předkládání žádostí o udělení značky "HANÁ regionální produkt®"

22/9/2016
Máte zájem získat ochrannou známku HANÁ regionální produkt®? Příležitost pro místní výrobce, poskytovatele ubytovacích a stravovacích zařízení získat regionální značku v regionu Haná. MAS Moravská cesta vyhlašuje ve spolupráci s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Pr

Pozvánka na seminář "Bio v Olomouckém kraji"

19/9/2016
Přibývá lidí se zájmem o místní potraviny. Nákupem regionálních potravin můžete podpořit lokální ekonomiku, v případě biopotravin navíc tento trend napomáhá také k údržbě tradiční zemědělské krajiny, snižuje znečištění vodních zdrojů průmyslovými hnojivy a přispívá k dlouhodobé půdní úrodnosti

Festival regionálních produktů ŽIVO 2016 - pozvání do Šternberka

8/9/2016
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 začal 10. ročník Národního festivalu venkovské turistiky a regionálních produktů podzimní ŽIVO 2016. Festival nabídky venkovské turistiky a regionálních produktů vznikl s cílem propagovat akce na venkově mimo hlavní turistickou sezonu. V letošním jubilejním roce se do fes

Studijní cesta do MAS Posázaví 2016

5/9/2016
Ve dnech 23. - 25. 8. 2016 se konala studijní cesta MAS Šternbersko do území MAS Posázaví, s cílem obeznámit se s realizovanými projekty zdejších obcí a MAS Posázaví.  Zástupci MAS Šternbersko se postupně setkali se zastupiteli měst Český Šternberk a Sázava  a zástupci MAS Posázaví. Při s

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

5/8/2016
Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyk

MAS Šternbersko hledá příležitosti k propagaci SCLLD

4/7/2016
Dovolujeme si Vás informovat, že od čtvrtka 7. 7. 2016 je zahájen sběr žádostí zájemců (právnické subjekty) o propagaci a animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) MAS Šternbersko. Hlavním cílem je zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci SCLLD na různý

Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ

28/6/2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného

Cyklistická exkurze se zabývala tématikou odpadů

14/5/2016
Cyklistický výjezd po šternberském regionu připravila pro představitele místní a okolních samospráv MAS Šternbersko. V pátek 13. května dopoledne šláplo u vlakového nádraží ve Šternberku do pedálů  dvaadvacet starostů, místostarostů, zastupitelů a zástupců MAS. Vydali se společně nej

Podána žádost o podporu Strategie CLLD MAS Šternbersko

4/4/2016
Dne 29. 3. 2016 MAS Šternbersko předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šternbersko.  Podanou verzi strategie naleznete ZDE.
1 2 3 4 5 6 7