Kalendář akcí

Nejbližší akce: 27. 06. 2016

Sněm zakladatelů MAS Šternbersko
Sněm zakladatelů MAS Šternbersko. Kdy: Pondělí 27.6.2016 15:00 hod. Místo: Expozice času, ul. ČSA č. 19, Šternberk.

facebook google plus twitter twitter RSS kanál
1 2 3 4 5 6

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

5/8/2016
Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyk

MAS Šternbersko hledá příležitosti k propagaci SCLLD

4/7/2016
Dovolujeme si Vás informovat, že od čtvrtka 7. 7. 2016 je zahájen sběr žádostí zájemců (právnické subjekty) o propagaci a animaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) MAS Šternbersko. Hlavním cílem je zajištění informovanosti veřejnosti o realizaci SCLLD na různý

Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ

28/6/2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. června v rámci OP VVV vyhlásilo výzvu č. 02_16_022 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného

Cyklistická exkurze se zabývala tématikou odpadů

14/5/2016
Cyklistický výjezd po šternberském regionu připravila pro představitele místní a okolních samospráv MAS Šternbersko. V pátek 13. května dopoledne šláplo u vlakového nádraží ve Šternberku do pedálů  dvaadvacet starostů, místostarostů, zastupitelů a zástupců MAS. Vydali se společně nej

Podána žádost o podporu Strategie CLLD MAS Šternbersko

4/4/2016
Dne 29. 3. 2016 MAS Šternbersko předložila Ministerstvu pro místní rozvoj ČR žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šternbersko.  Podanou verzi strategie naleznete ZDE.

Vesnice roku 2016

1/3/2016
Dne 1. března 2016 bude slavnostně zahájen 22. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na výz

PF 2016

24/12/2015

Chorvatská MAS navštívila Šternbersko

17/12/2015
Ve dnech 10. - 13. 12. navštívila MAS Šternbersko početná delegace z partnerské chorvatské místní akční skupiny LAG Prigorje - Zagorje. Během 4 dnů se mohli seznámit s úspěšnými projekty a pamětihodnostmi našeho regionu. Postupně tak mj. navštívili sýrárnu Doubravský dvůr, Palírnu Jašek či piv

MAS Šternbersko získala osvědčení o standardizaci

10/12/2015
Dne 7. prosince 2015 obdržela MAS Šternbersko tzv. Osvědčení o splnění standardů MAS, které bylo na základě podané žádosti o standardizaci vydáno Ministerstvem zemědělství ČR. Součástí celého procesu byla mimo jiné změna zakládací smlouvy, revize členů povinných orgánů, ustavení
1 2 3 4 5 6