3. Evaluace

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá po celou dobu realizace.

Cílem evaluace je vyhodnotit úspěšnost procesů vytváření partnerství, výsledků a dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a na základě vyhodnocení a stanovení dalších kroků MAP.

V oblasti výsledků a dopadů se bude evaluace zaměřovat na vyhodnocení toho, co se ve spolupráci již podařilo udělat pro děti ohrožené školním neúspěchem a co je napříště potřeba zlepšit. Evaluace bude prováděna na základě metodiky pro vnitřní evaluaci MAP, vydané Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci dalších aktivit navazujících na evaluaci bude realizována příprava navazujícího projektu zaměřeného na realizaci aktivit (aktivity) spolupráce, které byly identifikovány v akčním plánu.

Realizované podaktivity:

  1. Vyhodnocení procesů partnerství podle metodiky ŘO OP VVV: co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit;
  2. Vyhodnocení účinnosti aktivit z fáze Realizace (MAP+);
  3. Doporučení a úpravy procesů MAP.
  4. Tvorba navazujícího MAP (pro následnou výzvu vyhlášenou v roce 2018 na podporu MAP);

Výstupy:
Průběžná a závěrečná evaluační zpráva (povinné výstupy).