Olomoucký kraj podepsal důležité memorandum, které pomůže rozvoji venkova

Olomoucký kraj podepsal důležité memorandum, které pomůže rozvoji venkova

Olomoucký kraj podepsal důležité memorandum, které pomůže rozvoji venkova

Olomoucký kraj podepsal důležité memorandum, které pomůže rozvoji venkova


Olomoucký kraj a krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin podepsaly memorandum o spolupráci. Jeho účelem je hlavně rozvoj venkova, výměna informací a zkušeností nebo například podpora lokální produkce.

„Tím, že se prohloubí spolupráce místních akčních skupin a Olomouckého kraje budeme moci lépe využít potenciál, který náš venkov nabízí. Týká se to například podpory venkova nebo celých strategických záměrů rozvoje regionu,“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtman Olomouckého kraje pro oblast venkova.

Memorandum platí na dobu neurčitou a obě strany ho mohou po vzájemné dohodě dále měnit a doplňovat. Úkolem místních akčních skupin je rozvoj venkova, zemědělství a získávání finanční podpory jak z národních, tak i z evropských dotačních programů.

„Memorandem jsme stvrdili naši letitou spolupráci s Olomouckým krajem a na další se velmi těšíme. Často jsme aktivní na poli cestovního ruchu, jsme koordinátory regionálních značek, v rámci systému regionálního značení. Snažíme se propojovat veřejný, soukromý a neziskový sektor. To je náš hlavní úkol,“ řekl Ondřej Večeř, zástupce ředitelky MAS Šternbersko.


Datum vložení: 14. 7. 2022 8:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2023 16:43
Autor: Správce Webu