MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Šternbersko o.p.s.

Zápis do ZŠ a MŠ / Зарахування в початкові та дитячі садки

Zápis dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, do mateřských a základních škol ve Šternberku / 
Зарахування дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, в дитячі садки та початкові школи в Штернберку

Zápis do MŠ / Зарахування до дитячих садків

14. 6. 2022 od 9:00 do 16:00 / 14. 6. 2022 з 9:00 до 16:00

Zápis proběhne v těchto mateřských školách: / Зарахування відбудеться в таких дитячих садках:

Mateřská škola, Světlov 21, Šternberk / Дитячий садок, вул. Світлова, 21, Штернберг

Mgr. Zuzana Vereskova

Mateřská škola, Nádražní 7, Šternberk / Дитячий садок, Вокзал 7, Штернберг

Mgr. Iva Kráčmarová

Mateřská škola, Komenského 44, Šternberk / Дитячий садок, вул. Коменського, 44, Штернберг

Bc. Drahomíra Soldánová

Zápis do ZŠ / Зарахування до початкової школи

 

16. 6. 2022 od 10:00 do 14:00 / 16. 6. 2022 з 10:00 до 14:00

Zápis proběhne v těchto základních školách: / Зарахування відбудеться в таких загальноосвітніх школах:

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk / Початкова школа доктора Грубного 2, Штернберг

Mgr. Lenka Hlaváčková

Základní škola, nám. Svobody 3, Šternberk / Початкова школа, нас. Свободи, 3, Штернберг

Formulář přihlášky a další požadované náležitosti zápisu dle konkrétních podmínek dané školy jsou vyvěšeny na webových stránkách škol, jsou také k dispozici v místě zápisu. /

Форма заявки та інші необхідні реквізити реєстрації відповідно до конкретних умови даної школи вивішені на сайті шкіл, вони також доступний за місцем реєстрації.

 

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:
▪ povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
▪ povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016 / 

У 2022/2023 навчальному році застосовується:

▪ обов'язкове дошкільне навчання для дітей, народжених 1. 9. 2016 року до 31. 8. 2017

▪ обов'язкове навчання дітей, народжених від 1. 9. 2007 року до 31. 8. 2016

 

Zveřejněno na úřední desce Města Šternberk. / Опубліковано на офіційній дошці міста Штернберг.

UKRAJINA ⁄ УКРАЇНА

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


Partneři a obce