Soutěže

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. vyhlašujeme výtvarné soutěže pro děti a žáky jednotlivce i celé třídy o hodnotné ceny.

Připraveny jsou tři soutěžní kategorie: MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

Kategorie dětí z MŠ a mladších žáků se inspirují zajímavými příběhy a knížkami – téma pro MŠ je „Moje oblíbená pohádková postava“ a pro 1. stupeň ZŠ je téma „Moje první kniha“, soutěží jednotlivci a ohodnoceny budou vždy první tři místa za každý rok narození (MŠ) / ročník (1. stupeň ZŠ).

V kategorii pro 2. stupeň ZŠ přijímáme výtvarná díla za celou třídu. Tématem je „Moje vysněná škola“ a fantazii se meze nekladou – ať už v tom jak by škola měla vypadat a co by jí určitě nemělo chybět, tak i ve výtvarném zpracování (kresba, malba, 3D model), ohodnoceny budou první tři místa.

Kompletní podmínky pro jednotlivé kategorie a další informace:

Termín pro odevzdání soutěžních výtvorů pro všechny kategorie je 31. 10. 2019. Všechna soutěžní díla doručte osobně nebo poštou do kanceláře MAS Šternbersko o.p.s. na adresu Radniční 18, 785 01 Šternberk.

VÝSLEDKY

Do soutěže bylo celkem přihlášeno téměř 300 výtvarných děl. Hodnocení probíhlo zvlášť pro školy z území MAS Bystřička a MAS Šternbersko. Díla byla rozělena do jednotlivých kategorií, ty byly rozčleněny ještě podle věku na 13 podkategorií a v každé z těchto podkategorii pak probíhalo hodnocení zvlášť - z každé byly ohodnoceny první 3 místa. Na vyhodnocení se podíleli členové realizačního týmu projektu společně se členy Řídícího výboru a pracovních skupin. 

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Přidalová, mail: pridalova@mas-sternbersko.cz, tel.: +420 739 497 248.