Semináře / aktivity - školy 2021

Rozloučení před prázdninami (ZŠ a MŠ Velká Bystřice)

Datum: 29. 6. 2021

Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna.

Rozloučení se školáky Honba za pokladem (ZŠ a MŠ Žerotín)

Datum: 28. 6. 2021

Cílem akce je podpora a prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči dětí a žáků a se zřizovatelem, motivovat k využívání kapacit školy v místě bydliště, budování dobrého povědomí o škole.

Slavíme 100 let aneb cesta do historie školy (ZŠ Hlubočky Mariánské Údolí)

Datum: 25. 6. 2021

Slavíme 100 let aneb cesta do historie školy (ZŠ Hlubočky Mariánské Údolí)

Tečka za školním rokem (ZŠ a MŠ Tršice)

Datum: 25. 6. 2021

Cílem akce je podpora spolupráce a prohloubení komunikace školy se zřizovatelem a rodiči dětí a žáků, ve spolupráci s obecním úřadem a rodiči dětí a žáků motivovat k využívání kapacit školy v místě bydliště.

Exkurze do Expozice času (ZŠ a MŠ Dolany)

Datum: 24. 6. 2021

Exkurze do Expozice času (ZŠ a MŠ Dolany)

Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Přáslavice)

Datum: 24. 6. 2021

Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Přáslavice)

Pasování předškoláků Karneval (MŠ Tovéř)

Datum: 24. 6. 2021

Celý den si budeme s dětmi v maskách hrát, tančit a závodit. Bude i módní přehlídka, malování na obličej, tvoření z balónků, vyjížďka na koních a skákací hrad.

Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)

Datum: 24. 6. 2021

Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)

Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 22. 6. 2021

Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.

Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Žerotín)

Datum: 22. 6. 2021

Děti a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO ve Zlíně. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.

Divadelní představení (ZŠ Hlubočky)

Datum: 22. 6. 2021

Podpoří kulturní a sociální dovednosti žáků, proběhne jako vyvrcholení celoroční práce dětí z 2. a 5. třídy, které zúročí své dovednosti z minulých let získaných v dramatickém kroužku, který má na škole již tradici.

Exkurze do Modré (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 22. 6. 2021

Exkurze do Modré (ZŠ Dr. Hrubého)

Exkurze do ZOO (ZŠ a MŠ Huzová)

Datum: 21. 6. 2021

Děti a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO ve Zlíně. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.

Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 21. 6. 2021

Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.

Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 18. 6. 2021

Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)

Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ a MŠ Dolany)

Datum: 17. 6. 2021

Exkurze do Pevnosti poznání (ZŠ a MŠ Dolany)

Exkurze do ZOO (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 16. 6. 2021

Děti ZŠ a jejich doprovod čeká rozsáhlá expozice ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Děti budou mít možnost pozorovat zvířata v prostředí, které se blíží jejich přirozeným životním podmínkám. Dozví se také něco o jejich životě, rozmnožování, získávání potravy a další zajímavosti.

Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)

Datum: 16. 6. 2021

Exkurze do ZOO (ZŠ Hlubočky)

Exkurze do pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 15. 6. 2021

Exkurze do pevnosti poznání (ZŠ Dr. Hrubého)

Exkurze do VIDA! Science centrum (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 7. 6. 2021

Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Žáci budou řešit několik předem daných úkolů, tato řešení budou zapisovat do pracovního listu.

Projektový den Putování se včelkami (ZŠ a MŠ Bohuňovice)

Datum: 12. 5. 2021

12. a 13. 5. 2021

Čarodějnický týden (ZŠ Dr. Hrubého)

Datum: 26. 4. 2021

26. - 30. 4. 2021

Cestování do krajiny snů (ZŠ Moravský Beroun)

Datum: 12. 4. 2021

Beseda podpoří zájem dětí o četbu, přiblíží jim srozumitelným způsobem svět knihy, představí knižní novinky.

Projektový den Jarní stezka (MŠ Bukovany)

Datum: 7. 4. 2021

Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách.

Velikonoční tvoření (ZŠ a MŠ Huzová)

Datum: 31. 3. 2021

31. 3. 2021 a 1. 4. 2021

Online školní soutěž (ZŠ a MŠ Město Libavá)

Datum: 1. 3. 2021

březen 2021

Maškarní karneval (ZŠ a MŠ Daskabát)

Datum: 18. 2. 2021

Cílem akce je zapojení rodičů do projektu školy a stmelení dětského různorodého kolektivu. Rozvoj fantazie, verbálního projevu a v neposlední řadě vytváření milých společných zážitků v mateřské i základní škole Daskabát. Rozvoj spolupráce se zřizovatelem.