Semináře / aktivity - školy 2020

Zobrazeno 1-30 ze 37

Vánoční besídka (Základní škola Doloplazy)

Datum: 18. 12. 2020

Vánoční besídka (Základní škola Doloplazy)

Vánoční ladění (Základní škola Hlubočka Maránské Údolí)

Datum: 18. 12. 2020

Vánoční ladění (Základní škola Hlubočka Maránské Údolí)

Čertovské hrátky II. (Mateřská škola Moravský Beroun)

Datum: 4. 12. 2020

Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost.

Možná přijde i Mikuláš (Mateřská škola Tovéř)

Datum: 4. 12. 2020

Děti si připomenou tradice a zvyky spojené s předvánočním obdobím a v rámci čtenářské pregramotnosti zúročí v praxi básničky, říkadla a koledy, která si pro tuto příležitost v MŠ připravily. Odměnou jim bude Mikulášská nadílka.

Adventní dílničky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)

Datum: 4. 12. 2020

Adventní dílničky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)

Vánoční dílničky (Mateřská škola Tovéř)

Datum: 2. 12. 2020

Společně s ostatními jde práce lépe od ruky a rozdávání radosti blízkým je dvojitá radost. Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a seniory a rozvoj polytechnického vzdělávání dětí.

Vánoční tvoření s mateřskou školou (Mateřská škola Domašov u Šternberka)

Datum: 25. 11. 2020

Akce je určena pro děti jejich rodiče a širokou veřejnost. Cílem akce je podpora spolupráce a komunikace mezi školou, rodiči dětí, zřizovatelem, partnery a veřejností.

Dýňová slavnost (Mateřská škola Moravský Beroun)

Datum: 3. 11. 2020

Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost.

Den rodičů (Mateřská škola Bukovany)

Datum: 22. 10. 2020

Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách.

Princové jsou na draka (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)

Datum: 15. 10. 2020

Princové jsou na draka (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)

Noc s Andersenem (Mateřská škola Hlušovice)

Datum: 9. 10. 2020

Akce je určena na podporu čtenářské gramotnosti (ZŠ) a pregramotnosti (MŠ) ve spolupráci s místními knihovnami.

S polytechnikou si rozumíme (Mateřská škola Hlubočky, Dukelských Hrdinů 220)

Datum: 7. 10. 2020

S polytechnikou si rozumíme (Mateřská škola Hlubočky, Dukelských Hrdinů 220)

Výlet do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Daskabát)

Datum: 5. 10. 2020

Výlet do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Daskabát)

Exkurze do Modré - Archeoskanzen a expozice Živá voda (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk)

Datum: 2. 10. 2020

Exkurze do Modré - Archeoskanzen a expozice Živá voda (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk)

Zelená ekologické výchově (Základní škola Šternberk, Olomoucká 76)

Datum: 30. 9. 2020

Zelená ekologické výchově (Základní škola Šternberk, Olomoucká 76)

Exkurze do VIDA Science centrum (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk)

Datum: 23. 9. 2020

Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí.

Exkurze di VIDA Science centrum (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk)

Datum: 22. 9. 2020

Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Dolany)

Datum: 11. 9. 2020

11. 9. a 14. 9. 2020

Vítáme tě mezi námi (Mateřská škola Komenského 44, Šternberk)

Datum: 3. 9. 2020

3. 9. - 15. 9. 2020

Rozloučení s deváťáky (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)

Datum: 30. 6. 2020

Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna.

Projektový den Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)

Datum: 29. 6. 2020

Projektový den Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)

Zahradní slavnost s pasováním na školáky (Mateřská škola Doloplazy okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 26. 6. 2020

Zahradní slavnost s pasováním na školáky (Mateřská škola Doloplazy okr. Olomouc, p.o.)

Exkurze do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 25. 6. 2020

Cílem akce je podpořit sociální a občanské dvednosti u dětí a žáků a motivovat ke studiu přírodovědných oborů.

Pirátský den v MŠ (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 25. 6. 2020

Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Jívová, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Rozloučíme se s dětmi, které opouští mateřskou školu a nastupují do školy základní. Cílem akce je prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči a zřizovatelem.

Rozloučení s předškoláky, karneval (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 25. 6. 2020

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči dětí.

Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Světlov, Šternberk, p.o.)

Datum: 24. 6. 2020

Akce je určena pro předškoláky a rodiče dětí. Cílem akce je prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči dětí a podpora rodičů při komunikaci se školou.

Tečka za školním rokem (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)

Datum: 19. 6. 2020

Akce je určena pro žáky ZŠ a MŠ Tršice, rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost. Cílem akce je podpora a prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči, veřejností a zřizovateli školy.

Rozloučení se školou a pasování předškoláků na školáky (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)

Datum: 17. 6. 2020

Rozloučení se školou a pasování předškoláků na školáky (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)

Exkurze na farmu Doubravský dvůr (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 10. 6. 2020

Cílem akce je podpora zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a rozvoje manuální zručnosti.

Děti, pozor, červená! (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)

Datum: 1. 6. 2020

Cílem je seznámení a praktické procvičení pravidel bezpečnosti v dopravě, aplikace prožitkového učení. Akce je určena pro děti s povinnou předškolní docházkou a je v souladu s cílem 3.1.2.

Zobrazeno 1-30 ze 37