Semináře / aktivity - školy 2019 (září - prosinec)

Vánoční besídka (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 19. 12. 2019

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a veřejností.

Návštěva ZUŠ Výtvarný workshop vánoční tvoření (Základná umělecká škola Moravský Beroun, Dvořákova 349, p.o.)

Datum: 17. 12. 2019

Akce je určena pro děti, žáky a pedagogy základních a mateřských škol.

Vánoční dílničky (Mateřská škola Tovéř, okr. Oloouc, p.o)

Datum: 12. 12. 2019

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a veřejností a rozvoj polytechnického vzdělávání dětí.

Exkurze do VIDA! Science centrum​ (Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice)

Datum: 12. 12. 2019

Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí.

Projektový den Čertovské hrátky (Mateřská škola Moravský Beroun, p.o.)

Datum: 5. 12. 2019

Akce je uspořádána pro seniory našeho města, pro rodiče a příbuzné dětí navštěvující mateřskou školu a pro zástupce zřizovatele Města Moravský Beroun.

Vánoční dílničky a rozsvěcování vánočního stromu (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 30. 11. 2019

Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Bystrovany, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost.

Rozsvícení vánočního stromu (Základní škola a Mateřská škola Město Libavá, p.o.)

Datum: 29. 11. 2019

Cílem akce je přátelské setkání školy, zřizovatele a veřejnosti.

Vánoční tvořivé dílny (Mateřská škola Domašov u Šternberka, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 27. 11. 2019

Cílem akce je podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. V neposlední řadě také podpora spolupráce mezi školou, rodiči dětí, zřizovatelem, partnery a veřejností.

Vánoční tvoření (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 27. 11. 2019

Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Jívová, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)

Datum: 6. 11. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Projektový den Strašidla ve škole (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 31. 10. 2019

Cílem akce jsou společné zážitky dětí a jejich rodičů, upevňování vztahů mezi kamarády, ale i rodinných vztahů a výjimečný zážitek spojený s emocemi z nevšedního strašidelného dne. Dále bude prohloubena podpora spolupráce školy se zřizovatelem.

Halloweenský průvod (Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 31. 10. 2019

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol.

Halloweenské tvoření (Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 30. 10. 2019

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)

Datum: 25. 10. 2019

KRYŠTOFE, NEBLBNI! – Osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana zdraví, posílení přátelství prostřednictvím prožitku v krizové situaci, rozvoj vyjadřovacích schopností, podpora čtenářství.

Exkurze do ekocentra Sluňákov - Pavouček křižák a jeho kamarádi (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)

Datum: 1. 10. 2019

Akce podporuje zavádění a realizaci metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti aj.

Exkurze do Poslanecké sněmovny a beseda s představiteli žákovského parlamentu (Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka Dolany, p.o.)

Datum: 18. 9. 2019

Beseda s rodiči o práci žákovského parlamentu na naší škole, prezentace o návštěvě v Poslanecké sněmovně v měsíci červnu, plán akcí žákovského parlamentu na školní rok.