Semináře / aktivity - školy 2018

Vánoční dílny se zpěvem u stromečku (Základní škola a mateřská škola Přáslavice, p.o.)

Datum: 20. 12. 2018

Podvečer se zpěvem koled u vánočního stromečku a výrobou vánočních výrobků v dílničkách. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách.

Projektový den Vánoční dílničky​ (Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, p.o.)

Datum: 12. 12. 2018

Cílem akce je zapojení rodičů do činností dětí, podpora vzájemné komunikace rodičů s MŠ, mezi rodiči, předávání zkušeností, informací, prohlubování důvěry a přátelských vztahů mezi komunitami v obci.

Mobilní planetárium Voda, zázrak přírody (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)

Datum: 12. 12. 2018

Projektový den na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemesel. Akce je určena žákům I. stupně základní školy a pedagogickým pracovníkům základní školy.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 4. 12. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Projektový den Škola nanečisto (Základní škola a mateřská škola Přáslavice, p.o.)

Datum: 4. 12. 2018

Cílem akce je: podpora osvěty rodičů a jejich motivace k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, rohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči a zřizovateli škol, podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou.

Projektový den na podporu kulturní a sociální gramotnosti Rozsvěcení stromečku (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)

Datum: 3. 12. 2018

Workshop na téma Vánoce – tvoření vánočních dekorací, ochutnávka vánočního cukroví, rozsvěcení stromečku na školní zahradě, společný zpěv koled.

Den otevřených dveří spojený s vánočními dílničkami, rozsvěcování vánočního stromku, zpívání koled (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 2. 12. 2018

Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Bystrovany, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Akce se zúčastní zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách.

Výtvarný workshop Výroba adventních věnců a ozdob (ZUŠ Moravský Beroun, Dvořákova 349, p.o.)

Datum: 29. 11. 2018

Akce je určena pro děti, žáky a pedagogy základních a mateřských škol. Proběhne jako návštěva ZUŠ s ukázkou tvořivých aktivit vázaných k období adventu. Program bude zaměřený na rozvoj tvořivosti, kreativity, iniciativy a samostatnosti dětí a žáků.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Jívová, p.o.)

Datum: 28. 11. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 23. 11. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Projektový den na podporu kulturní a sociální gramotnosti Den etiky aneb etika mě baví (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 21. 11. 2018

Cílem akce je podpora kulturní a sociální gramotnosti. Obsahem akce jsou aktivity a činnosti podporující mezilidské vztahy besedy s dětmi s cílem vzájemného obohacení a tvoření pro ty, kteří to potřebují.

Exkurze do pevnosti poznání​ (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)

Datum: 20. 11. 2018

Exkurze do pevnosti poznání​ (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.)

Datum: 20. 11. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Exkurze do VIDA! Science centrum​ (Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice)

Datum: 14. 11. 2018

Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí.

Projektový den Společní tvoření je radost​ (Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o.)

Datum: 14. 11. 2018

Tvořivé dílny pro děti a žáky se společnou účastí rodičů a Klubem seniorů Babice. Dílny poskytnou příležitost vyzkoušet si vytvoření různých výrobků s adventním a vánočním zaměřením z přírodních materiálů.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 13. 11. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Tvořivé dílny Uspávání broučků (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí, Boční 437)

Datum: 7. 11. 2018

Cílem je společné tvoření dětí a rodičů, upevnění poznatků o změnách v přírodě; prohloubení spolupráce školy a rodičů.

Projektový den Halloweenský průvod (​Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 25. 10. 2018

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol.

Den otevřených dveří spojený s přípravou halloweenských dýní (​Mateřská škola Tovéř, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 24. 10. 2018

Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči a veřejností. Akce slouží rovněž k podpoře osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí do venkovských škol.

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)

Datum: 24. 10. 2018

Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (Gymnázium Šternberk)

Datum: 23. 10. 2018

23. 10. 2018 a 25. 10. 2018

Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (ZŠ náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o.)

Datum: 9. 10. 2018

9. 10. 2018 a 16. 10. 2018

Preventivní programy pro žáky – prevence v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů (ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.)

Datum: 4. 10. 2018

V rámci akce se žáci dozvědí, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní chránit a bránit, jak postupovat v krizových situacích nebo v čem spočívá nebezpečí sdílení informací na Facebooku.

Exkurze a tvoření v Hranickém krasu (Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, p.o.)

Datum: 4. 10. 2018

Exkurze a tvoření v Hranickém krasu (Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, p.o.)

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o.)

Datum: 3. 10. 2018

3. 10. 2018 a 10. 10. 2018