Semináře / aktivity - MAS 2021

Worskhop 5 zásad jak se nezbláznit z výchovy (Vendula Koňaříková)

Datum: 25. 10. 2021

Akce je určena pro pedagogické pracovníky a další pracovníky ve vzdělávání.

Workshop Co potřebuje mozek dítěte do 6 let (Vendula Koňaříková

Datum: 18. 10. 2021

Akce je určena pro pedagogické pracovníky a další pracovníky ve vzdělávání.

Workshop pro žáky II. stupně Novodobé závislosti moderní doby (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 9. 6. 2021

9. 6. 2021, 16. 6. 2021, 17. 6. 2021

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 7. 6. 2021

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Workshop pro rodiče Rozvoj smyslového vnímání (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 2. 6. 2021

Lektorka vás v průběhu webináře seznámí s možnostmi, jak podpořit a rozvíjet sluchové a zrakové vnímání jako velmi důležitý a nezbytný základ pro úspěšný nácvik psaní a čtení.

Seminář s podtitulem Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 2. 6. 2021

Na webináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.

Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (Mgr. Jaromír Sedlák)

Datum: 20. 5. 2021

Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (Mgr. Jaromír Sedlák)

Workshop pro děti a žáky Bertík a čmuchadlo (Listování)

Datum: 13. 5. 2021

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.

Workshop pro děti a žáky Šmodrcha (Listování)

Datum: 11. 5. 2021

Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek z četby.

Školení k výukovému programu JA Moje první peníze (Junior Achievement)

Datum: 6. 5. 2021

Vzdělávací kurz JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Educoffee k výměně zkušeností z oblasti polytechnického vzdělávání (Mgr. Blanka Krausová)

Datum: 29. 4. 2021

29. 4. 2021 a 4. 5. 2021

Seminář s podtitulem Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 17. 4. 2021

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti.

Seminář s podtitulem Specifické poruchy učení v kostce (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 30. 3. 2021

Cílem kurzu je účastníky seznámit se základy problematiky SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 29. 3. 2021

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Workshop pro rodiče Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 23. 3. 2021

– jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák

Recitační soutěž základních škol

Datum: 18. 3. 2021

Zvýšení a podpory rozvoje čtenářské gramotnosti.

Seminář s podtitulem Přechodové rituály - od dětství k dospělosti (Vendula Koňaříková)

Datum: 15. 3. 2021

aneb co dělí z dívky ženu a z chlapce muže

Setkání s řediteli a zástupci škol

Datum: 2. 3. 2021

2. a 4. 3. 2021

Seminář s podtitulem Střídavá péče (Vendula Koňaříková)

Datum: 1. 3. 2021

Seminář s podtitulem Střídavá péče (Vendula Koňaříková)

Seminář s podtitulem Portfolio jako nástroj pro osobní rozvoj každého dítěte (PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.)

Datum: 15. 2. 2021

Seminář s podtitulem Portfolio jako nástroj pro osobní rozvoj každého dítěte (PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.)

Přednáška o životě včel a včelích produktech (Leo Czabe)

Datum: 1. 2. 2021

únor - červen 2021

Seminář s podtitulem Podpůrná opatření v praxi – praktický průvodce (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 23. 1. 2021

Seminář s podtitulem Podpůrná opatření v praxi – praktický průvodce (Mgr. Lenka Bínová)

Seminář s podtitulem Diagnostika předškoláka, tvorba diagnostických materiálů (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 8. 1. 2021

Seminář s podtitulem Diagnostika předškoláka, tvorba diagnostických materiálů (Mgr. Lenka Bínová)