Semináře / aktivity - MAS 2020

Seminář s podtitulem Rizika virtuální komunikace II. (lektor PhDr. René Szotkowski, Ph.D.)

Datum: 7. 12. 2020

Seminář s podtitulem Rizika virtuální komunikace II. (lektor PhDr. René Szotkowski, Ph.D.)

Jednání Řídícího výboru projektu MAP II.

Datum: 12. 11. 2020

Jednání Řídícího výboru projektu MAP II.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 12. 11. 2020

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Seminář s podtitulem Informační systém školy a distanční vzdělávání (lektor Mgr. Jindřich Daněk)

Datum: 3. 11. 2020

Seminář s podtitulem Informační systém školy a distanční vzdělávání (lektor Mgr. Jindřich Daněk)

Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)

Datum: 15. 10. 2020

Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)

Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)

Datum: 8. 10. 2020

Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti projektu MAP II.

Datum: 1. 10. 2020

Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti projektu MAP II.

Setkání pracovních skupin pro mateřské školy a financování projektu MAP II.

Datum: 1. 10. 2020

Setkání pracovních skupin pro mateřské školy a financování projektu MAP II.

Setkání pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost projektu MAP II.

Datum: 1. 10. 2020

Setkání pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost projektu MAP II.

Workshop s rodiči Hranice jsou nutné a tvoříme pravidla s dětmi ( lektorka Mgr. Zdenka Štefanidesová)

Datum: 1. 10. 2020

Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti porozumět potřebám dětí, nutnosti vymezení rolí při jejich výchově. Rodiče budou zapojeni do odborné diskuse na téma výchovy dětí od raného po školní věk.

Workshop pro rodiče na téma Prevence školní neúspěšnosti (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 23. 9. 2020

Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám dětí. Rodiče budou zapojeni do diskuse o rozvoji smyslového vnímání, o problematice specifických poruch učení a jejich prevenci.

Seminář s podtitulem Školní zralost a Zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 5. 9. 2020

Seminář s podtitulem Školní zralost a Zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 23. 6. 2020

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Seminář s podtitulem Adaptační obtíže dítěte při vstupu do MŠ a psychomotorický vývoj dvouletých dětí a přístup pedagoga v MŠ k dvouletým dětem (Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 13. 6. 2020

akce na podporu znalostních kapacit a výměny zkušeností pro pedagogické pracovníky, další pracovníky škol a školských zařízení a ostatní pracovníky ve vzdělávání.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 11. 5. 2020

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)

Datum: 3. 3. 2020

Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)

Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)

Datum: 2. 3. 2020

Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)

Datum: 28. 2. 2020

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)

Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)

Datum: 27. 2. 2020

Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)

Workshop Malujeme s knihou aneb Da Vinci i Picasso taky nějak začínali (lektor Ludmila Utíklaová Martinková)

Datum: 18. 2. 2020

Program je určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Průvodci ve světě malířského umění nám budou Pablo Picasso a Leonardo da Vinci.

Workshop Fantastická knihovna (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 17. 2. 2020

V knihovně ve Šternberku je nově vytvořen fantasy koutek a tento workshop jej představuje. Učí děti orientovat se v knihovně a v neposlední řadě představuje fantasy knihy - čtením úryvků z fantasy knih.

Workshop Zvířátka kolem nás aneb v knihách zjistím víc o tom, co denně vídám (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 17. 2. 2020

Program je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Je zaměřen na propojení každodenního života s knihou.

Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)

Datum: 14. 2. 2020

Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)

Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)

Datum: 20. 1. 2020

Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)

Datum: 16. 1. 2020

Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)

Seminář s podtitulem Školní zralost a zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 3. 1. 2020

Obsah školení: Školní zralost- Kritéria školní zralosti-odklad školní docházky a druhé Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu- obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ.