Semináře / aktivity - MAS 2019

Zobrazeno 1-30 ze 34

Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost

Datum: 11. 12. 2019

(lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 5. 12. 2019

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Matematická soutěž základních škol

Datum: 8. 11. 2019

Akce na podporu rozvoje matematické gramotnosti. Soutěžit budou žáci prvního i druhého stupně základních škol, a to v oblasti logických matematických úloh. Akce je určena pro žáky 4. - 9. ročníku základních škol a jejich pedagogický doprovod.

Workshop Jak se dělá komiks s autorem komiksů Lubomírem Hlavsou (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 5. 11. 2019

Workshop je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Žákům zde představíme slavné komiksy i slavné knihy v komiksech. Zároveň se zde žáci naučí základní techniky a pravidla tvorby komiksu a třída společně vytvoří svůj komiksový příběh, který si odnese do školy a bude v něm moci po zbytek školního roku ve volnýc

Seminář s podtitulem Asistent pedagoga mezi paragrafy (lektor JUDr. PhDr. Jiří Valenta)

Datum: 4. 11. 2019

Seminář je určen především pro vedoucí zaměstnance škol a školských zařízení, koordinátory projektů zaměřených na využití asistentů pedagoga a další zájemce o právní rozměr využití tohoto specifického druhu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Workshop Prevence ohrožení dítěte (Podmínky úspěšné spolupráce OSPOD se školami) (lektoři OSPOD)

Datum: 1. 11. 2019

Vyjasnění kompetencí, povinností, pravomocí a možností spolupráce s OSPOD. Vyladění a harmonizace vzájemné spolupráce. Nastavení pravidel pro komunikaci a předávání informací. Podpora v oblasti problémové situace dítěte v sociální oblasti. Podpora v řešení problémového chování dítěte.

Workshop s rodiči na téma vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v běžných školách (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 30. 10. 2019

Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny.

Čtení pro prvňáčky spolupráce žáků 2. stupně a 1. stupně ZŠ (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 25. 10. 2019

Program je zaměřený na posílení vztahu ke knihám a každodennímu čtení a také na snadnější adaptaci prvňáčků v jejich prvních školních dnech. Žáci 2. stupně se prvňáčkům stanou kamarády a důvěrníky a žáci 2. stupně si posílí pocit dospělosti a důležitosti jejich spolupráce se školou i knihovnou.

Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc

Datum: 24. 10. 2019

Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu.

Workshop Malujeme s knihou aneb Da Vinci i Picasso taky nějak začínali (lektor Ludmila Utíklaová Martinková)

Datum: 16. 10. 2019

Program je určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Průvodci ve světě malířského umění nám budou Pablo Picasso a Leonardo da Vinci. Knihy o těchto umělcích, jejich obrázky v knihách a sami si také vyzkoušíme různé malířské styly.

Workshop Polštářkový den s knihou v knihovně (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 14. 10. 2019

Program je určen pro děti, rodiče, prarodiče, pedagogické pracovníky, jednoduše pro každého, kdo rád odpočívá s knihou nebo si čte před spaním.

Vzdělávací akce Základní informační přednáška o fenoménech spojených s rizikovou komunikací na internetu (lektor kpt. Bc. Pavel Schweiner)

Datum: 14. 10. 2019

Obsah vzdělávací akce: Cyklus přednášek pro rodiče je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu. Kromě teoretického výkladu jednotlivých fenoménů obsahuje propracovanou kazuistiku, opatření pro ochranu a obranu před nebezpečími spojenými s užíváním internetu, aj.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 10. 10. 2019

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (lektor Mgr. Jaromír Sedlák)

Datum: 7. 10. 2019

Seminář s podtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (lektor Mgr. Jaromír Sedlák)

Seminář s podtitulem Řízení škol (lektoři Radka Šlegrová, Pavel Zeman)

Datum: 2. 10. 2019

Seminář s podtitulem Řízení škol (lektoři Radka Šlegrová, Pavel Zeman)

Exkurze do podniků / za zaměstnavateli

Datum: 1. 10. 2019

Cílem akce je podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování mezi školami
a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství, včetně aktivního zapojení rodičů do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu povolání v návaznosti na regionální specifi

Přednáška o životě včel a včelích produktech (lektor Leo Czabe)

Datum: 1. 10. 2019

MAS Šternbersko, MAS Bystřička

Vzdělávací akce Rizika virtuální komunikace pro pedagogické pracovníky (lektor kpt. Bc. Pavel Schweiner)

Datum: 25. 9. 2019

Obsah vzdělávací akce: Cyklus přednášek pro učitele je zaměřen na ústřední témata spojená s rizikovým chováním na internetu.

Workshop Zvířátka kolem nás aneb v knihách zjistím víc o tom, co denně vídám (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)

Datum: 19. 9. 2019

Program je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Je zaměřen na propojení každodenního života s knihou.

Setkání ředitelů a zástupců škol

Datum: 11. 9. 2019

Setkání ředitelů a zástupců škol

Dny evropského dědictví 2019 pro školy

Datum: 9. 9. 2019

Ukázky řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník a komentovaná prohlídka výstavy „Páni na Šternberku“.

Workshop s kostkami LEGO® (lektoři Bricks 4 Kidz)

Datum: 30. 5. 2019

Organizace Bricks 4 Kidz představuje zajímavý vzdělávací program pro základní a mateřské školy s kostkami LEGO®.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 29. 5. 2019

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Setkání k aktivitě Noc s Andersenem

Datum: 15. 5. 2019

Noc s Andersenem je akcí na podporu dětského čtenářství, při které děti nocují ve škole/knihovně u příležitosti narození Hanse Christina Andersena, která připadá na 2. dubna, kdy je také vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy.

Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)

Datum: 26. 4. 2019

Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.

Seminář s podtitulem Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost (lektor Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele Olomouckého inspektorátu ČŠI)

Datum: 9. 4. 2019

Seminář je určen primárně pro členy čtenářských a matematických pracovních skupin projektů MAP II.

Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc

Datum: 29. 3. 2019

Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu.

Recitační soutěž základních škol

Datum: 27. 3. 2019

Akce na podporu a zvýšení čtenářské gramotnosti.

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Datum: 19. 3. 2019

Setkání pracovních skupin projektu MAP II.

Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky

Datum: 8. 3. 2019

Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Zobrazeno 1-30 ze 34