Semináře / aktivity - MAS 2018

Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc

Datum: 10. 12. 2018

Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu.

Seminář pro pedagogy Rozvoj grafomotorických dovedností dětí a žáků nižšího stupně (lektorka Mgr. Lenka Bínová)

Datum: 22. 11. 2018

Obsah školení: Otázky prevence grafomotorických obtíží v předškolním věku, problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky, praktické ukázky rozvoje grafomotoriky. Kritéria diagnostiky dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace.

Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc

Datum: 13. 11. 2018

Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu.

Podpora zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů

Datum: 5. 11. 2018

(Školitel: odborník na kybernetickou bezpečnost a jednatel společnosti 4Stars, s.r.o. - Dalibor Lukaštík)

Workshop Tvořivý den na koni na podporu kulturní a sociální gramotnosti v oblasti předškolního vzdělávání

Datum: 17. 10. 2018

Program se zaměřuje na posílení kompetencí u dětí v mateřských školách, jejich začleňování do kolektivu. Každá možná neúčast dítěte na předškolní výchově může vést k pozdější diferenciaci dětí a žáků.

Workshop v rámci návštěvy Informačního centra ve Šternberku

Datum: 27. 9. 2018

Sérii workshopů pořádá na přelomu září a října ve spolupráci s Informačním centrem MAS Šternbersko o.p.s. Cílem workshopů je podpořit aktivity prohlubující spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami pří aktivitách spojených s občanským vzděláváním, včetně podpory zvyšování kompetencí peda

Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.

Datum: 26. 9. 2018

Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.

Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.

Datum: 24. 9. 2018

Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.

Setkání pracovních skupin MAP II.

Datum: 24. 9. 2018

Setkání pracovních skupin MAP II.

Workshop Příběh pana Tydýta - kurz pro pedgogy (lektoři Sdružení D)

Datum: 21. 9. 2018

Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dny evropského dědictví 2018 pro školy

Datum: 10. 9. 2018

Program pro školy na Státním hradě Šternberk - ukázky historických řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník, komentovaná prohlédka výstavy KROSIENKY s praktickými ukázkami a možností si vyzkoušet techniku krosienkování.

Seminář MAP II. (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)

Datum: 17. 5. 2018

Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.

Seminář MAP II. (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)

Datum: 19. 4. 2018

Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.

Seminář MAP II. (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)

Datum: 12. 4. 2018

Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.