Řídící výbor

Řídící výbor

Jméno a příjmení

Typ zástupce

Název subjektu/zaměstnavatele

Ing. Veronika Machowská, MBA

Zástupce nositele projektu

MAS Šternbersko o.p.s.

Ing. Stanislav Orság

Zástupce města ORP

Město Šternberk

Petra Janišová

Zástupce mikroregionu

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Mgr. Marta Přidalová

Zástupce nositele projektu

MAS Šternbersko o.p.s.

Mgr. Jana Kameníčková

Zástupce odborné veřejné správy,  vedoucí Řídícího výboru

Městský úřad Šternberk

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Zástupce VŠ

Univerzita Palackého v Olomouci

Ing. Aleš Calábek, MBA

Zástupce rozvojové agentury

GHC regio s. r. o.

Mgr. Ondřej Gardlo

Zástupce rozvojové agentury

GHC regio s. r. o.

Mgr. Zuzana Parmová

Zástupce krajské školy

ZŠ Šternberk, Olomoucká

Dagmar Sobotková

Zástupce SRP

NPI ČR Krajské pracoviště Olomouc

Bc. Ondřej Lakomý

Zástupce ITI

Magistrát města Olomouce

Ing. Lenka Polachová

Zástupce KAP

Krajský úřad Olomouckého kraje

RNDr. Josef Fryčák

Zástupce zřizovatele ZŠ, MŠ

Obec Bohuňovice

Mgr. Martina Dušková 

Zástupce ASZ

Agentura pro sociální začleňování

Marián Marghold

Zástupce obce nezřizující školu

Obec Hlásnice

Mgr. Jaromír Sedlák

Zástupce vedení škol

ZŠ Šternberk, Svatoplukova

Mgr. Sylva Nerudová

Zástupce vedení škol

ZŠ Moravský Beroun

Dana Handlová

Zástupce školních družin

ZŠ Šternberk, Dr. Hrubého

Mgr. Miroslav Sadil

Zástupce neformálního a zájmového vzdělávání

DDM Šternberk

Petr Ciba

Zástupce ZUŠ

ZUŠ Šternberk

Lenka Šimková

Zástupce rodičů

Městský úřad Šternberk

Ing. Petra Andrýsková

Zástupce MAS

MAS Bystřička

Mgr. Irena Černocká

Zástupce města ORP

Město Šternberk