Pracovní skupiny

1. Pracovní skupina pro mateřské školy

1. Pracovní skupina pro mateřské školy

 

vedoucí / člen 

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

vedoucí

Bc. Drahomíra Soldánová

ředitelka / MŠ Komenského 44, Šternberk

2.

člen

Mgr. Ivona Urbišová

ředitelka / MŠ Hlušovice

3.

člen

Mgr. Michal Prutyszyn

zastupitel / obec Bohuňovice

4.

člen

Mgr. Alena Kubánková

zástupkyně mateřského centra / Mateřské centrum Žirafa

5.

člen

Pavla Dzieržavová

zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s.

2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 
2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  vedoucí / člen jméno a příjmení funkce / zaměstnavatel

1.

vedoucí

Mgr. Sylva Nerudová

ředitelka / ZŠ Moravský Beroun, Moravský Beroun

2.

člen

Mgr. Zuzana Parmová

ředitelka / ZŠ Olomoucká, Šternberk

3.

člen

Ing. Jitka Zajacová

vedoucí odboru sociálních věcí / Městský úřad Šternberk

4.

člen

Dana Handlová

zástupce školních klubů (družin) / vychovatelka, školní družina ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk

5.

člen

Mgr. Hana Dvorská

ředitelka / Sociální služby Šternberk

6.

člen

Dominika Lhotská

učitelka / MŠ Oblouková

 

3. Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

vedoucí / člen

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

vedoucí

Mgr. Lenka Hlaváčková

ředitelka / ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk

2.

člen

Ing. Petra Andrýsková

zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s.

3.

člen

PhDr. Jitka Opichalová

vedoucí pedagog / Dům dětí a mládeže, Šternberk

4.

člen

Mgr. Žaneta Fryčáková

ředitelka / ZŠ Jívová

5.

člen

Mgr. Irena Černocká

vedoucí oddělení personalistiky, školství a kultury; tisková mluvčí / město Šternberk

6.

konzultant
na vzdělávání
dětí s potřebou
podpůrných
opatření

PhDr. Veronika Pirliomov

psycholog / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk

7.

Mgr. Milena Hladišová

speciální pedagog / ZŠ Olomoucká, Šternberk

4. Pracovní skupina k matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

vedoucí / člen

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

vedoucí

Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

docentka – zástupce VŠ / Univerzita Palackého v Olomouci

2.

člen

Mgr. Blanka Krausová

zástupce neformálního vzdělávání / Věda a technika na dosah, z.ú.

3.

člen

Mgr. Josef Červený

zástupce ředitele / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk

4.

člen

Mgr. Petr Pirliomov

ředitel / ZŠ a MŠ Dolany

5.

člen

Lenka Šimková

správní činnosti ve školství, rozpočet odbor školství a kultury / Městský úřad Šternberk

6.

konzultant 
na vzdělávání 
dětí s potřebou
podpůrných
opatření

PhDr. Veronika Pirliomov

psycholog / ZŠ nám. Svobody 3, Šternberk

7.

Mgr. Milena Hladišová

speciální pedagog / ZŠ Olomoucká, Šternberk

5. Pracovní skupina pro financování

5. Pracovní skupina pro financování

 

vedoucí / člen

jméno a příjmení

funkce / zaměstnavatel

1.

vedoucí

Mgr. Ondřej Gardlo

zástupce rozvojové agentury / zástupce žadatele / GHC regio s. r. o. / MAS Šternbersko

2.

člen

Mgr. Jaromír Sedlák

ředitel / ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk

3.

člen

Ing. Naděžda Studecká

tajemnice / Městský úřad Šternberk

4.

člen

Petra Janišová

zástupce MAS / MAS Bystřička, o.p.s.

5.

člen

Ing. Petr Smička

zástupce odboru strategického rozvoje kraje Oddělení regionálního rozvoje / Olomoucký kraj