Sociální služby / Zdravotní péče

Sociální služby

VINCENTINUM - POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠTERNBERK, PŘÍSP.ORG.

 • Adresa sídla/provozovny:Sadová 7, 785 01 Šternberk
 • Popis firmy: komplexní péče o děti, mládež, střední generaci i seniory s postižením
 • Obvykle žádané profese: sociální pracovník, zdravotní sestra, kuchař, uklízečka
 • Počet zaměstnanců: 225
 • Webové stránky: http://www.vincentinum.cz/
 • MAS: MAS Šternbersko

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, PŘÍSP.ORG.

 • Adresa sídla/provozovny:Komenského 40, Šternberk, 785 01
 • Popis firmy: azylový dům, domov pro seniory, pečovatelská služba
 • Obvykle žádané profese: sociální pracovník, zdravotní sestra, kuchař, uklízečka
 • Počet zaměstnanců: 75
 • Webové stránky: https://www.socialnisluzby.cz/aktuality/
 • MAS: MAS Šternbersko

CHARITA ŠTERNBERK

 • Adresa sídla/provozovny:Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
 • Popis firmy: poskytování sociálních služeb doma u klienta, půjčovna pomůcek
 • Obvykle žádané profese: sociální pracovník, zdravotní sestra
 • Počet zaměstnanců: 75
 • Webové stránky: https://www.sternberk.charita.cz/
 • MAS: MAS Šternbersko

ECCE HOMO ŠTERNBERK, Z.S.

 • Adresa sídla/provozovny:Masarykova 12, Šternberk 785 01
 • Popis firmy: sociální služby pro zdravotně postižené (péče, integrace, pořádání výletů a ozdravných pobytů)
  pořádání výstav, kulturních akcí a sportovních akcí
 • Obvykle žádané profese: speciální pedagogické služby, odborný pedagog, sociální pracovník
 • Počet zaměstnanců: 15
 • Webové stránky: http://www.oseccehomo.cz/
 • MAS: MAS Šternbersko

Zdravotní péče

Psychiatrická léčebna Šternberk

 • Adresa sídla/provozovny: Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
 • Popis firmy: lůžková i ambulantní zdravotní péče o duševně nemocné v oborech psychiatrie, léčba návykových nemocí, dětská psychiatrie, gerontopsychiatrie, vnitřní lékařství, léčebná rehabilitace, doplněné o služby laboratoře a ambulantních specialistů v dalších oborech
 • Obvykle žádané profese: lékař, psycholog, zdravotní sestra, uklízečka, kuchař, administrativní pracovník
 • Počet zaměstnanců: 750
 • Webové stránky: https://www.plstbk.cz/
 • MAS: MAS Šternbersko