O databázi

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. vznikly databáze zaměstnavatelů vykonávající svou činnost na území MAS Šternbersko a MAS Bystřička. Databáze je užitečná pro rozvoj partnerství klíčových aktérů a slouží nejen pro pracovníky základních a středních škol v daném území, žáky a studenty a jejich rodiče.

Přehledná databáze poskytuje ucelený přehled o významných zaměstnavatelích, struktuře firem a skladbě poptávky na pracovním trhu. Pro žáky a jejich rodiče může být praktickým vodítkem k volbě budoucího povolání, respektive oboru studia.

Databáze vznikla na základě několika zdrojů – přístupných databází a interních informací OHK Olomouc, dostupných zdrojů jako je Administrativní registr ekonomických subjektů, webové stránky konkrétních zaměstnavatelů, výroční zprávy firem, data získaná konzultací s Moravskou vysokou školou Olomouc atp.

Je naši ambicí databázi zpřesňovat, aktualizovat a doplňovat – jde tedy o živý soubor, který mohou i samotné firmy upravovat. Databáze by měla zahrnovat zaměstnavatele nad cca 15 zaměstnanců. Jakákoliv doplnění či komentáře lze posílat na e-mail info@hkol.cz nebo pridalova@mas-sternbersko.cz.