Semináře

Na základě provedeného dotazníkového šetření mezi řediteli mateřských a základních škol a zvolených preferencí ve vzdělávání pedagogických pracovníků byl připraven přehled seminářů, které budou v rámci projektu realizovány. Semináře jsou určeny jak vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, dále pedagogickým pracovníkům, ale i členům minitýmů, Řídícího výboru a pracovníkům realizačního týmu.

Přihlášky můžete již nyní průběžně zasílat na mail machowska@mas-sternbersko.cz. Občerstvení na semináři je zajištěno. Seminář je ZDARMA.

Na základě Vašich přihlášek mohou být některé ze seminářů, o které bude velký zájem, realizovány vícekrát.  Každý seminář má kapacitu max. 30 míst.

O certifikáty z absolvovaných seminářů je možné si požádat u paní Mgr. Kameníčkové.

V rámci aktivity Budování znalostních kapacit byly realizovány následující vzdělávací aktivity:

Workshop - Budování místních partnerství pro rozvoj vzdělávání

Datum: 11. 12. 2017

​(lektoři Irena Smolová a Ondřej Večeř)

Kompetence pro vědu, výzkum, inovace a technologie

Datum: 16. 10. 2017

(lektorka Radka Dofková)

Kompetence k podnikavosti

Datum: 4. 10. 2017

(lektor Leopold Podmolík)

Měkké kompetence

Datum: 7. 6. 2017

(lektorka Martina Friedlová)

Motivace podřízených a sebe sama

Datum: 23. 5. 2017

(lektorka Lenka Podmolíková)

Čtenářská gramotnost x negramotnost v současném vzdělávání

Datum: 4. 4. 2017

(lektorka Irena Černocká)

Moderní formy výuky

Datum: 3. 4. 2017

(lektoři Radka Dofková, David Nocar)

Leadership a řízení změn ve školách

Datum: 20. 3. 2017

(lektorka Jana Kameníčková)

Workshop – Příběh pana Tydýta

Datum: 16. 3. 2017

(lektorský tým Sdružení D)

Zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem

Datum: 14. 3. 2017

(lektorka Lenka Podmolíková)

Dopolední workshop pro pedagogy - Příběh pana Tydýta, praktický program inkluze pro děti a pedagogy na MŠ a ZŠ

Datum: 10. 2. 2017

(lektorský tým Sdružení D)

Kam po základní škole

Datum: 25. 1. 2017

(lektorka Irena Smolová)

Leadership a řízení změn ve školách

Datum: 25. 1. 2017

(lektorka Irena Smolová)

Získání přirozené autority

Datum: 17. 1. 2017

(lektorka Lenka Podmolíková)

Budování místních partnerství pro rozvoj vzdělávání

Datum: 7. 12. 2016

(lektorka Martina Friedlová)

Workshop s členy realizačního týmu na téma Strategické řízení a programování akčních plánů

Datum: 21. 11. 2016

(lektorka Martina Friedlová)