Řídící výbor

Řídící výbor
jméno, příjmení, titul Zástupce dle pokynů / zástupce subjektu název subjektu / zaměstnavatel
Ing. Veronika Machowská, MBA zástupce nositele projektu MAS Šternbersko o.p.s.
Michal Oborný zástupce města ORP Město Šternberk
Ing. Zdenka Szukalská zástupce mikroregionu Mikroregion Moravskoberounsko
Dana Haasová zástupce mikroregionu Mikroregion Šternbersko
Mgr. Jana Kameníčková zástupce odborné veřejné správy,  vedoucí Řídícího výboru Městský úřad Šternberk
Ing. Aleš Calábek, MBA zástupce rozvojové agentury GHC regio s. r. o.
Mgr. Zuzana Parmová zástupce krajské školy ZŠ Šternberk, Olomoucká
Ing. et. Ing. Jitka Gregorová zástupce ITI Magistrát města Olomouce
Bc. David Mišo, DiS zástupce KAP Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Stanislav Nykl zástupce zřizovatele ZŠ, MŠ Obec Štarnov
Mgr. Břetislav Fiala zástupce ASZ Agentura pro sociální začleňování
Mgr. Jaromír Sedlák  zástupce vedení škol ZŠ Šternberk, Svatoplukova
Mgr. Marie Šímová  zástupce vedení škol ZŠ a MŠ Město Libavá
Pavlína Vyvozilová zástupce mateřského centra Charita Šternberk
Mgr. Miroslav Sadil  zástupce neformálního a zájmového vzdělávání DDM Šternberk
Mgr. Jaroslava Čapková zástupce ZUŠ ZUŠ Šternberk
Lenka Šimková zástupce rodičů Městský úřad Šternberk
Petra Janišová zástupce MAS MAS Bystřička

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Šternberk. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor se volí svého vedoucího. Na svém prvním jednání projedná a schválí Statut a Jednací řád.