Akční plán

Akční plán je operativní částí střednědobého Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území RP Šternberk a představuje souhrn projednaných aktivit naplánovaných na konkrétní období jednoho roku. Snahou je pak tyto aktivity realizovat, případně poskytnout podporu vedoucí k jejich realizaci. 

Na základě rozhodnutí Řídícího výboru bylo období prvního Ročního akčního plánu stanoveno od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. S ohledem na množství aktivit akčního plánu jsou přehledy plánovaných aktivit součástí přílohy dokumentu MAP, která se váže k této kapitole.

Za každou školu byl vytvořen jeden soubor aktivit, tedy jeden samostatný přílohový dokument. Ten je
dále členěn na:

  • investiční akce ze Strategického rámce MAP
  • neinvestiční akce ze Strategického rámce MAP
  • pravidelně konané aktivity (např. každoročně).

Tyto aktivity souhrnně spadají pod tzv. aktivity škol. Jedná se především o aktivity vedoucí k podpoře vzdělávání žáků a učitelů. Školy a vzdělávací zařízení jsou v těchto aktivitách podpořeny jednotlivě v projektech v rámci některého z dostupných financování – formou šablon a jiných dotačních programů či z prostředků zřizovatele.

Ve zvláštní příloze jsou pak uvedeny aktivity spolupráce škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání. Jedná se o aktivity, které pro úspěšnou realizaci vyžadují zapojení více aktérů a jsou postaveny primárně na principu spolupráce.

Aktivity spolupráce škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání 

- tabulka (747.94 kB).