Kontakty MAP I.

Ing. Veronika Machowská, MBA

Projektový manažer

Mgr. Ondřej Večeř

Koordinátor tvorby MAP (facilitátor)

Mgr. Jana Kameníčková

Odborný konzultant

Doc. PhDr. Irena Smolová, Ph.D.

Koordinátor tvorby MAP (facilitátor)

Mgr. Ondřej Gardlo

Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie)

Ing. Dušan Röder

Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie)

Josef Londa

Asistent manažera