Partner projektu

Partnerem projektu je město Šternberk.

Partner bude aktivně zapojen do celého procesu realizace projektu. Poskytne především odborné a materiálně technické zázemí správního obvodu ORP. Projektu se budou věnovat pracovníci odboru školství, kteří pravidelně komunikují se školami v SO ORP v rámci již existující sítě. Zástupci města Šternberka budou zapojeni především do odborné roviny projektu a do realizační roviny projektu (aktivity realizované v nadstavbě MAP+, tzn. školní psychologové, školní asistenti a aktivity doučování). Partnerství MAS a města Šternberka se osvědčilo již v projektu Zvyšování kvality vzdělávání v SO ORP Šternberk, realizovaném v rámci OPVK v letech 2014-2015 v daném území.