MAS Šternbersko/LGD Šternbersko

Místní akční skupina (MAS) Šternbersko představuje místní společenství složené ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce apod.)

V projektu přeshraniční spolupráce funguje jako partner zprostředkující výměnu zkušeností a dobré praxe mezi spoky a zájmovými sdruženími nejen z řad členů MAS Šternbersko, ale z celého jejího území. Území MAS Šternbersko zahrnuje 22 obcí viz mapka níže.

Lokalna grupa działania (LGD) Šternbersko to lokalne stowarzyszenie założone przez podmioty, które reprezentują publiczne i prywatne lokalne interesy społeczno-gospodarcze (grupy obywatelskie, organizacje non-profit, prywatne podmioty gospodarcze, władze publiczne, gminy itp.).

W projekcie współpracy transgranicznej jest partnerem ułatwiającym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między stowarzyszeniami i organizacjami celowymi nie tylko będącymi członkami LGD Šternbersko, ale z całego jej terytorium. Terytorium LGD Sternberg obejmuje 22 czeskie gminy, patrz mapa poniżej.

mapka