Kontakty CZ-PL

Realizační tým projektu / Zespół realizujący projekt

Za MAS Šternbersko / Z LGD Šternbersko:

  • Mgr. Kateřina Černá, Hlavní manažer projektu / Główny menadżer projektu
    tel. +420 604 460 490, e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz
  • Bc. Jana Ustrnulová, Koordinátor spolupráce spolků / koordynator współpracy stowarzyszeń
    tel. +420 603 991 362 , e-mail: info@mas-sternbersko.cz

 

Za Mikroregion Šternbersko / Z Mikroregionu Šternbersko:

 

Za Powiat Prudnicki / Z Powiatu Prudnickiego: