Akce v roce 2020 a 2021/ Wydarzenia w 2020 a 2021 r.

Již proběhlá (osobní) setkání / Już zrealizowane (osobiste) spotkania:

11. 7. 2021 - Setkání běžeckých klubů a účast na 10. ročníku prudnického běhu/ Spotkanie klubów biegowych oraz X. Bieg Prudnicki (v PL)

Příležitost ke společnému osobnímu setkání po delší době nabídly akce zaměřené na běh a orientační běh. První běh se uskutečnil 11. 7. 2021 na polské straně v Prudniku a poté následoval orientační běh uspořádaný 4. 9. 2021 ve Šternberku.

V neděli 11. 7. 2021 se česká delegace vypravila za svými polskými kolegy a zúčastnila se již tradiční akce Bieg Prudnicki, který se konal pod záštitou maršála celé provincie a starosty Prudniku.  Jednalo se již o desátý ročník tohoto oblíbeného běhu. Na start trasy dlouhé 5 km resp. 10 km se postavilo celkem 228 běžců, z naší české výpravy na trať vyběhlo 15 nadšenců ze SKI-OB Šternberk a Liga 1000 Olomouc, kteří podali pěkné výkony a získali řadu cen v rámci svých věkových kategorií. Po běhu se pak česká výprava vydala s místním průvodcem na prohlídku centra města a dalších historických míst v Prudniku.

Możliwości skoncentrowane na bieganiu i biegach na orientację dawały możliwość osobistego spotkania przez długi czas. Pierwszy bieg odbył się 11 lipca 2021 roku po stronie polskiej w Prudniku, a następnie bieg na orientację odbył się 4 września 2021 roku w Šternberku.

W niedzielę 11 lipca 2021 r. czeska delegacja udała się do swoich polskich kolegów i wzięła udział w tradycyjnym biegu Biegu Prudnickiego, który odbył się pod patronatem Marszałka całego województwa i Burmistrza Prudnika. To był już dziesiąty rok tego popularnego biegu. Na początku trasy o długości 5 km odp. Łącznie na 10 km przebiegło 228 biegaczy, z naszej czeskiej wyprawy na tor pobiegło 15 entuzjastów ze SKI-OB Šternberk i Liga 1000 Olomouc, którzy świetnie się zaprezentowali i zdobyli szereg nagród w swoich kategoriach wiekowych. Po biegu czeska ekspedycja udała się z lokalnym przewodnikiem na zwiedzanie centrum miasta i innych zabytków Prudnika.


4. 9. 2021 -  setkání běžeckých klubů a prezentace orientačního běhu/spotkanie klubów biegowych i prezentacja biegów na orientację (v ČR)

Na sobotu 4. 9. 2021 si MAS Šternbersko ve spolupráci s oddílem orientačního běhu a lyžování SKI – OB Šternberk připravili orientační hru pro malé i velké s názvem FOTO Šternberk. Úkolem běžců bylo najít kontrolní stanoviště v širším centru města a přiřadit k jednotlivým místům zakresleným v mapě fotky, které byly na druhé straně mapy.  Za polskou stranu se běhu zúčastnili amatérští běžci z řad seniorů i rodičů s dětmi, českou stranu reprezentovali mimo jiných i pracovníci MAS Šternbersko. Celkem na trať vyběhlo 30 účastníků. Kromě samotné radosti z pohybu a ze hry si běžci odnesli i upomínku v podobě medaile.

W sobotę 4 września 2021 r. LGD Šternbersko we współpracy z sekcją biegów na orientację i narciarstwa SKI - OB Šternberk przygotowała grę na orientację dla młodszych i starszych FOTO Šternberk. Zadaniem biegaczy było odnalezienie punktu kontrolnego w szerszym centrum miasta i przypisanie poszczególnym miejscom narysowanym na mapie zdjęć, które znajdowały się po drugiej stronie mapy. Ze strony polskiej w biegu wzięli udział biegacze amatorzy z szeregów seniorów oraz rodzice z dziećmi, a stronę czeską reprezentowali m.in. pracownicy LGD Sternberg. Na tor wbiegło 30 uczestników. Oprócz samej radości z ruchu i gry, biegacze otrzymali również upominek w postaci medalu.


  • 23. 10. 2021 - setkání včelařů v PL/spotkanie pszczelarzy w PL

Poslední osobní setkání v rámci projektu „Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem“ se uskutečnilo v sobotu 23. října 2021. Konkrétně šlo o skupiny včelařů. Zástupci Zemského svazu včelařů v Opole přivítali včelaře ze Šternberka a okolí, společně navštívili zázemí pro výuku včelařské profese, kterou vytvořil Powiat Prudnik v areálu střední zemědělské školy. Hosté měli možnost poznat inovativní projekt s názvem „Ochrana biodiverzity v území na střední škole v Prudníku “, jehož realizace zahrnovala mj. revitalizaci školního parku, ve kterém vznikly nové naučné stezky s drobnou infrastrukturou a včelařskou včelnicí, dále přibyly multimediální dílny, stroje související s výrobou medu a interaktivní tabule ve zrekonstruovaných suterénech školy.

Včelaři obou zemí pak společně navštívili specializovaný včelařský obchod v centru Prudniku, kde navázali na již započatou diskusi z dopolední prohlídky areálu školy.

Ostatnie osobiste spotkanie w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa w obszarze przygranicznym – stowarzyszenia i gminy uczą się od siebie” odbyło się w sobotę 23 października 2021 r. W szczególności były to grupy pszczelarzy. Przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu powitali pszczelarzy ze Šternberka i okolic oraz wspólnie zwiedzili obiekty do nauczania zawodu pszczelarza, które na terenie liceum rolniczego stworzył Powiat Prudnik. Goście mieli okazję zapoznać się z innowacyjnym projektem pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie przy Gimnazjum w Prudniku”, którego realizacja obejmowała m.in. rewitalizację parku szkolnego, w którym powstały nowe ścieżki dydaktyczne z małą infrastrukturą i pasieki, pracownie multimedialne, maszyny do produkcji miodu oraz tablice interaktywne w wyremontowanych piwnicach szkoły. Pszczelarze z obu krajów odwiedzili następnie specjalistyczny sklep pszczelarski w centrum Prudnika, gdzie kontynuowali dyskusję rozpoczętą już od porannego zwiedzania terenu szkoły.

Již proběhlá (on-line) setkání/Już zrealizowane (on-line) spotkania:

S ohledem na stále trvající omezení spojená s onemocněním Covid-19 a s tím spojenou omezenou možnost se setkávat v plném rozsahu tak, jak bylo v úvodu projektu plánováno, jsme se rozhodli vzájemně si představit činnost jednotlivých spolků alespoň on-line formou. Koncept byl takový, že každý spolek o sobě natočil prezentační video, které bylo následně promítnuto členům spolku na druhé straně hranice. Poté jsme se společně propojili prostřednictvím on-line konference na platformě ZOOM, kde i za účasti tlumočníka probíhala následně diskuse a možnosti další spolupráce. Natočená videa můžete shlédnout také, odkazy na jednotlivé snímky jsou tematicky zařazeny níže. Díky moderním technologiím tak mohlo dojít alespoň k virtuálnímu setkání českých a polských kolegů.

Biorąc pod uwagę bieżące ograniczenia związane z Covid-19 i związaną z tym ograniczoną możliwość pełnego spotkania, zgodnie z planem na początku projektu, postanowiliśmy wyobrazić sobie działania poszczególnych stowarzyszeń, przynajmniej w Internecie. Koncepcja polegała na tym, że każde stowarzyszenie stworzyło film prezentacyjny o sobie, który był następnie pokazywany członkom stowarzyszenia po drugiej stronie granicy. Następnie połączyliśmy się razem poprzez konferencję online na platformie ZOOM, gdzie odbyła się dyskusja i możliwość dalszej współpracy z udziałem tłumacza. Możesz także oglądać nagrane filmy, linki do poszczególnych zdjęć są tematycznie wymienione poniżej. Dzięki nowoczesnym technologiom mogło odbyć się przynajmniej wirtualne spotkanie czeskich i polskich kolegów.

ZDE - youtube.com je ke shlédnutí úvodní představení o Šternberku a ZDE - youtube.com video o Prudniku, sídle polského projektového partnera.

TUTAJ - youtube.com można obejrzeć przedstawienie wprowadzające o Šternberku oraz TUTAJ - youtube.com film o Prudniku, siedzibie polskiego partnera projektu.


  • 2. 9. 2021 - setkání folklórních souborů / spotkanie zespołów folklorystycznych

V rámci prvního online setkání vzájemně představily svou činnost folklorní soubory zaměřené na udržování tradic na venkově. Z české strany se představil Hagnózek z Hnojic. Jeho zakladatelé a vedoucí spolku – manželé Lenka a Miroslav Kořenkovi – jej ve videu představili a stručně shrnuli jeho činnost a aktivity. Polští kolegové ve svém krátkém filmu prezentovali činnost Sdružení pro obnovu vesnice Biedrzychowice, které mimo jiné pečuje o místní regionální muzeum a pořádá v něm různé akce. Následně pak členové obou spolků hovořili o zachování odkazu kulturních tradic a jejich předávání dalším generacím a o lokálních a regionálních aktivitách, které pořádají nebo kterých se účastní.

Videa jsou ke shlédnutí zde: v češtině Hagnózek - youtube.com a Obnova obce Biedrzychowice - youtube.com.

Podczas pierwszego spotkania online zespoły folklorystyczne nastawione na podtrzymywanie tradycji na wsi zaprezentowały sobie nawzajem swoją działalność. Hagnózek z Hnojic przedstawił się po stronie czeskiej. Jego założyciele i liderzy stowarzyszenia – mąż i żona Lenka i Miroslav Kořenek – przedstawili go w filmie i krótko podsumowali jego działalność i działalność. W swoim krótkim filmie polscy koledzy przedstawili działalność Towarzystwa Odnowa Wsi Biedrzychowice, które m.in. opiekuje się miejscowym muzeum regionalnym i organizuje tam różnego rodzaju imprezy. Następnie członkowie obu stowarzyszeń rozmawiali o zachowaniu spuścizny tradycji kulturowych i przekazaniu jej przyszłym pokoleniom oraz o działaniach lokalnych i regionalnych, które organizują lub w których uczestniczą. 

Filmy można obejrzeć tutaj: po polsku Hagnózek - youtube.com i Odnowa Wsi Biedrzychowice - youtube.com.


  • 9. 9. 2021 - Historické spolky (Handkeho spolek)/ Stowarzyszenia historyczne

Druhé on-line setkání se uskutečnilo za účasti Senior klubu „Ławeczka“ Prudnik na polské strana a Sdružení "Handkeho spolek" ze Šternberka za českou stranu. Byla zde možnost prezentovat dynamické aktivity obou organizací, poskytovat informace, diskutovat a především navázat přátelství, která mohou v budoucnu vyústit ve spolupráci. Z důvodu prozatimní neexistence obdobného polského spolku byl prezentován krátkým videem pouze Handkeho spole, následovala diskuse zúčastněných prostřednictvím videokonference. Film o Handkeho spolku je ke shlédnutí zde - youtube.com. Handkeho spolek se věnuje péči o šternberský augustiniánský klášter. Toto sdružení je svou specifickou aktivitou unikátní samo o sobě na české straně, a ani za hranicemi naší země – v prudnické oblasti – žádný takový podobný spolek nemají.  

Drugie spotkanie online odbyło się z udziałem Klubu Seniora „Ławeczka” Prudnik ze strony polskiej oraz Stowarzyszenia „Handkeho spolek” ze Sternberga ze strony czeskiej. Prowadzono dynamiczną akcję darowizn obu organizacji, udzielając informacji, dyskutując, a przede wszystkim nawiązując przyjaźnie, które mogą zaowocować współpracą w przyszłości. Ze względu na tymczasowy nieistnienie podobnego polskiego stowarzyszenia, prezentacja była krótkim filmem wideo samego stowarzyszenia Handkego, po którym nastąpiła dyskusja uczestników za pośrednictwem wideokonferencji. Film o Stowarzyszeniu Handkego można obejrzeć tutaj - youtube.com. Stowarzyszenie Handkego, które opiekuje się klasztorem augustianów Sternberg. Ze względu na swoją specyficzną działalność stowarzyszenie to samo w sobie jest wyjątkowe po czeskiej stronie, a nawet poza granicami naszego kraju - w rejonie Prudnice - nie ma takiego podobnego stowarzyszenia.


  • 29. 9. 2021 - sportovní spolky - v ČR volejbalistky, v PL fotbalistky / związki sportowe - w Czechach siatkarze, w PL piłkarze

V pořadí třetí virtuální setkání se neslo ve sportovním duchu. Českou stranu reprezentovalo video o extraligovém Klubu šternberských volejbalistek, polští kolegové pak v krátkém filmu představili Sdružení Rolnik Biedrzychowice, které dosáhlo mimořádných úspěchů v polské ženské fotbalové extralize. Obě videa shrnula nejen vývoj obou sportovních klubů a jejich cestu k úspěchu, ale obsahovala i ukázky z tréninku. V následné diskusi pak přítomné hráčky hovořili o náročné přípravě, motivaci a zázemí, které jim klub vytváří, zatímco trenéři debatovali o finanční podpoře a ekonomických aspektech fungování klubů. Na české straně se představily šternberské volejbalistky, na straně polské fotbalistky. Video o šternberském volejbalovém klubu je k vidění zde - youtube.com, video o polském Klubu LKS „Rolnik Biedrzychowice” zde - youtube.com.

Trzecie wirtualne spotkanie odbyło się w sportowym duchu. Stronę czeską reprezentował film o ekstraligowym klubie siatkarek Sternberg, a polscy koledzy przedstawili w krótkim filmie Związek Rolnik Biedrzychowice, który odniósł niezwykły sukces w ekstralidze polskiej piłki nożnej kobiet. Oba filmy nie tylko podsumowywały rozwój obu klubów sportowych i ich drogę do sukcesu, ale także zawierały przykłady ze treningów. W późniejszej dyskusji obecni zawodnicy opowiadali o wymagającym przygotowaniu, motywacji i zapleczu, jakie stwarza dla nich klub, a trenerzy dyskutowali o wsparciu finansowym i ekonomicznym aspektach funkcjonowania klubów. Trzecie spotkanie online poświęcone było wzajemnej prezentacji odnoszących sukcesy regionalnych związków sportowych. Siatkarze Sternberk zaprezentowali się po stronie czeskiej, a polscy piłkarze po stronie czeskiej. Film o klubie siatkówki Sternberg można zobaczyć tutaj - youtube.com, film o polskim klubie LKS „Rolnik Biedrzychowice” tutaj - youtube.com.


  • 3. 11. 2021 - turistické spolky / stowarzyszenia turystyczne

Poslední on-line setkání spolků bylo věnováno turistickým klubům.  Za českou stranu se představila šternberská pobočka Klubu českých turistů, polští kolegové promítli krátký film o Polském turistickém klubu. Následně pak přítomní členové obou klubů rozvinuli prostřednictvím on-line konference diskusi např. o počtu členů, které jejich kluby sdružují a jejich zapojení do činnosti klubu, hovořili o provozovaných aktivitách a zajímavostech, které je provází a specifikách provozu klubů na české a polské straně hranic.

Za šternberskou pobočku klubu českých turistů je video ke shlédnutí zde - youtube.com. Polský turistický klub se prezentoval na videu zde - youtube.com.

Ostatnie internetowe spotkanie stowarzyszeń poświęcone było klubom turystycznym. W imieniu strony czeskiej zaprezentował się oddział Klubu Turystów Czeskich w Sternberg, a polscy koledzy pokazali krótki film o Klubie Turystów Polskich. Następnie obecni członkowie obu klubów rozwinęli dyskusję poprzez konferencję online, na przykład liczbę członków zrzeszonych w ich klubach i ich zaangażowanie w klub, opowiedzieli o działaniach i atrakcjach, które im towarzyszą oraz specyfice klubów na czeskim i polska strona granicy.

W przypadku oddziału Klubu Turystów Czeskich w Sternberg film można obejrzeć tutaj - youtube.com. Klub Turystyki Polskiej zaprezentował się na wideo tutaj - youtube.com.


8. 11. 2021 - Závěrečná konference k projektu / Konferencja końcowa projektu

Dne 8. listopadu 2021 se uskutečnila závěrečná konference, na níž byly shrnuty dosažené výstupy projektu. Vzhledem ke stále platným protiepidemickým opatřením jsme i tuto konferenci uspořádali online prostřednictvím platformy ZOOM. ZDE (554.46 kB) je k náhledu program.

V úvodu konference zástupci jednotlivých projektových partnerů seznámili účastníky s původním očekáváním a cíli, ale i změnami a neočekávanými problémy, kterým museli všichni projektoví partneři v průběhu realizace čelit. Dále byly prezentovány jednotlivé aktivity, které se díky projketu porařilo uskutečnit.

Část programu byla věnovaná také zástupcům Euroregionu Praděd, kteří přítomné seznámili s dosavadním čerpáním financí z projektů přeshraniční spolupráce, ale i možnosti pro projekty v příštím programovém období.

Závěr konference byl pojat jako taková malá burza partnerství. Několik subjektů z území projektových partnerů vyjádřilo zájem prezentovat svoji činnost a plány na navázání spolupráce v příštích letech.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici zde:

Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu (3.35 MB)

Možnosti dalšího financování:

PROGRAM INTERREG ČESKO - POLSKO 2021 - 2027 (1.07 MB) - prezentovala Ing. Alena Šmigurová, Euroregion Praděd

Fond Mikroprojektů Euroregionu Praděd INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 - prezentovala Zdeňka Jarmarová

Burza partnerství:

pozn. prezentace jsou k dispozici pouze v původním jazyce, během konference byly simultálně tlumočeny

8 listopada 2021 r. odbyła się konferencja końcowa, która podsumowała wyniki projektu. Ze względu na wciąż aktualne środki antyepidemiczne zorganizowaliśmy tę konferencję również online za pośrednictwem platformy ZOOM. Program można podejrzeć TUTAJ (556.64 kB).

Na początku konferencji przedstawiciele poszczególnych partnerów projektu zapoznali uczestników z pierwotnymi oczekiwaniami i celami, a także zmianami i nieoczekiwanymi problemami, z jakimi musieli zmierzyć się wszyscy partnerzy projektu podczas realizacji. Ponadto zaprezentowano poszczególne działania, które zostały zrealizowane dzięki projektowi. Część programu dedykowano również przedstawicielom Euroregionu Praděd, którzy zapoznali obecnych z aktualnym pozyskaniem środków z projektów współpracy transgranicznej, a także możliwościami projektów w kolejnym okresie programowania. Zakończenie konferencji zostało pomyślane jako taka niewielka wymiana partnerska. Kilka podmiotów z terenu partnerów projektu wyraziło zainteresowanie prezentacją swoich działań i planów nawiązania współpracy w najbliższych latach.

Prezentacje poszczególnych wykładowców dostępne są tutaj:

Przegląd działań realizowanych w ramach projektu (3.35 MB)

Dodatkowe opcje finansowania:

PROGRAM INTERREG Czechy - POLSKA 2021 - 2027 (866.64 kB) - prezentowany przez inż. Alena Šmigurová,

Euroregion Pradziad Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Praděd INTERREG V-A Czechy - Polska 2014 - 2020  (1.07 MB)- prezentowany przez Zdeňkę Jarmarovą

Wymiana partnerska:

Opieka społeczna Šternberk, organizacja składkowa (3.77 MB)

Caritas Sternberk (3.91 MB)

wieś Domašov u Šternberka (2.6 MB)- prezentacja wyników współpracy czesko-polskiej

Uwaga prezentacje dostępne są tylko w języku oryginalnym, były tłumaczone symultanicznie podczas konferencji


  • 7. 12. 2021 - Seminář pro zástupce spolků v ČR / Seminarium dla stowarzyszeń w CZ

Na setkání byly pozvány všechny zájmové spolky, které jsou členy MAS. Také se zúčastnili představitelé členských obcí z území MAS, kteří dále budou mít možnost posouvat informace o projektu dále svým občanům, kteří se scházejí v neformálních sdruženích či ještě nemají založen svůj oficiální spolek.

Cílem setkání bylo představení zrealizovaných akcí v roce 2021, představení nabytých zkušeností samotnými účastníky setkání a také seznámení s možnostmi další přeshraniční spolupráce v novém období 2021-2027. Setkání se z důvodu protiepidemických opatření uskutečnilo online. 

 

Na spotkanie zaproszono wszystkie grupy interesu będące członkami LGD. Uczestniczyli również przedstawiciele gmin członkowskich z terenu LGD, którzy również będą mieli możliwość przekazania informacji o projekcie swoim mieszkańcom, którzy spotykają się w nieformalnych stowarzyszeniach lub nie założyli jeszcze oficjalnego stowarzyszenia.

Celem spotkania była prezentacja zrealizowanych wydarzeń w 2021 roku, zaprezentowanie doświadczeń zdobytych przez samych uczestników, a także zapoznanie ich z możliwościami dalszej współpracy transgranicznej w nowym okresie 2021-2027. Spotkanie odbyło się online w związku z działaniami antyepidemicznymi.