Projektové záměry IROP

Zájemci IROP – SCLLD MAS Šternbersko pro období 21+

přehled projektových záměru IROP 21+