Komunitní projednávání

Samotným setkáním fokusní skupiny předcházelo dotazníkové šetření, které bylo připraveno ve třech variantách pro širokou veřejnost, dále pro zástupce neziskových organizací a také pro podnikatele působící na území MAS. Sběr dotazníků probíhal v období měsíce března 2021.
Dotazníky byly zveřejněny v tištěné variantě ve Šternberských listech i dalších obecních zpravodajích některých členských obcí, v elektronické verzi na webových stránkách a sociálních sítích MAS, na webových stránkách a sociálních sítích členských obcí a také distribucí prostřednictvím e-mailů na členy MAS.
Návratnost dotazníků byla následující: mezi obyvateli bylo 440 respondentů, za neziskové organizace se vyjádřilo 24 zástupců a z řad podnikatelů jich odpovědělo 11.
Výsledky dotazníkových šetření jsou pro jednotlivé kategorie k nahlédnutí v prokliknutí níže.

Pro veřejnost: 
https://docs.google.com/forms/d/1bGyLaAbW5N9S7FiEllngNCpJa3OoDR53YkMn6Op9Wpw/edit#responses

Pro zástupce nestátních neziskových organizací: 
https://docs.google.com/forms/d/1w748uuqpfmOqDFeuukQnusLDN-py047VL1dFcMzKczg/edit#responses

Pro podnikatele: 
https://docs.google.com/forms/d/1KVrjCgFiNQRcqlflKbthVZwCMya6VDWgjwDui3XZjhc/edit#responses

První komunitní setkání k projednání nové Strategie CLLD se uskutečnilo dne 14. 4. 2021, kvůli epidemiologickým opatřením pouze v on-line podobě prostřednictvím programu ZOOM. Printscreen účastníků Focus group:

focus_group_14.4.2021_4

Druhé setkání Focus group se díky uvolňování epidemiologických restrikcí mohlo uskutečnit osobně, a to dne 25 5. 2021 v sále Expozice času ve Šternberku. Za dodržení nařízených podmínek se sešlo 28 členů MAS Šternbersko.

Druhé setkání Focus groupDruhé setkání Focus groupDruhé setkání Focus group

Prezenční listina Focus group 25. 5. 2021 (234.55 kB)