Program rozvoje venkova

Fiche Investice do zemědělských podniků

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

 1. Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě
 2. nákup nemovitosti

Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.

Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.

 

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel.

 1. stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 4. nákup nemovitosti

Fiche Rozvoj venkovské infrastruktury a služeb

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

 

Oblasti podpory:

 1. Veřejná prostranství v obcích
 2. Mateřské a základní školy
 3. Hasičské zbrojnice
 4. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
 5. Stezky

Aktuálně vyhlášené výzvy

Ukončené výzvy

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Výzva a přílohy a výzvy

Hodnocení projektů

 

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva a přílohy a výzvy

​Hodnocení projektů

 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva a přílohy a výzvy

​Hodnocení projektů

​​Prezentace ze seminářů pro žadatele

Aplikace portál farmáře

Pravidla pro opatření 19.2.1.

 

Výzva MAS č.v1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Výzva a přílohy výzvy

Hodnocení projektů

​​Prezentace ze seminářů pro žadatele

Aplikace portál farmáře

 

Pravidla pro opatření 19.2.1.

Veřejné zakázky