OP Zaměstnanost

Základní informace o OPZ

Operační program zaměstnanost (OPZ) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Řídícím orgánem OPZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. OPZ pokrývá zejména tyto oblasti: podpora zaměstnanosti, podpora rovných příležitostí žen a mužů, podpora dalšího vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boje s chudobou, podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů aj. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost pouze intervence nehmotného charakteru.

 

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Šternbersko (MAS) je možno předkládat projekty do OPZ přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů OPZ. Pro tyto konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v OPZ byly Řídícím orgánem OPZ postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží pouze jako podklad pro následnou výzvu MAS Šternbersko. MAS Šternbersko vyhlašuje v programovém rámci OPZ výzvy pro tato Opatření CLLD.

 

Nadřazená výzva řídícího orgánu  OPZ č. 47 společná pro všechna opatření – irop.mmr.cz.

 

Opatření OPZ č. 1 – Sociální služby a  sociální začleňová

 • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 4.500.600,- Kč

Opatření OPZ č. 2 – Zaměstnanost

 • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 3.000.400,- Kč

Opatření OPZ č. 3 – Sociální podnikání: vznik a rozvoj stávajících sociálních podniků

 • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 3.000.400,- Kč

Opatření OPZ č. 4 – Prorodinná opatření

 • specifický cíl OPZ 2.3.1 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
 • celková výše výdajů pro období 2017-2020: 4.500.600,- Kč

Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně nemáme vyhlášenou žádnou výzvu.

Ukončené výzvy

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální začleňování

Text výzvy (842.29 kB)

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (888.53 kB)

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (1.08 MB)

Příloha č. 3 - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba (855.81 kB)

Příloha č. 4 - Údaje o sociální službě (69.62 kB)

Příloha č. 5 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě (428.7 kB)

Příloha č. 6 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) (29.16 kB)

Pozvánka na seminář pro žadatele (477.96 kB)

Seznam přijatých žádostí (440.57 kB)

 

Věcné hodnocení

Zápis (62.98 kB)

Prezenční listina (65.37 kB)

 

Výběr projektů

Prezenční listina z jednání Programového výboru (56.4 kB)

Zápis z jednání programvého výboru (79.67 kB)

 

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální podnikání 2

Text výzvy (1.06 MB)

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (920.8 kB)

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (815.88 kB)

Příloha č. 3 - Podnikatelský plán (527.53 kB)

Příloha č. 4 - Sada indikátorů ISP (511.08 kB)

Příloha č. 5 - Sada indikátorů ESP (523.51 kB)

Příloha č. 6 - Doporučený vzor finančního plánu (52.03 kB)

Pozvánka na seminář pro žadatele (477.95 kB)

Seznam přijatých žádostí (439.04 kB)

 

Věcné hodnocení

Zápis (57.92 kB)

Prezenční listina (66.83 kB)

 

Výběr projektů

Prezenční listina z jednání Programového výboru (66.83 kB)

Zápis z jednání programvého výboru (74.21 kB)

 

MAS Šternbersko - OPZ - Sociální podnikání

Text výzvy (1.05 MB)

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (894.61 kB)

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (812.16 kB)

Příloha č. 3 - Podnikatelský plán (526.17 kB)

Příloha č. 4 - Sada indikátorů ISP (509.77 kB)

Příloha č. 5 - Sada indikátorů ESP (522.22 kB)

Pozvánka na seminář pro žadatele (451.23 kB)

Prezentace k výzvě (880.96 kB)

Infomace o výsledku výzvy (424.67 kB)

 

MAS Šternbersko - OPZ - Prorodinná opatření 2

Text výzvy (908.36 kB)

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (894.61 kB)

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (701.15 kB)

Seznam přijatých žádostí (432.88 kB) 

 

Věcné hodnocení

Zápis (64.25 kB)

Prezenční listina (73.71 kB)

Hodnotící tabulka (168.57 kB)

 

Výběr projektů

Prezenční listina z jednání Programového výboru (79.79 kB)

Zápis z jednání programvého výboru (71.69 kB)

 

 

MAS Šternbersko OPZ Zaměstnanost

 

MAS Šternbersko OPZ Zaměstnanost (926.87 kB)

Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (833.16 kB)

Popis podporovaných aktivit (320.51 kB)

Prezentace k výzvě (915.66 kB)

Seznam přijatých žádostí (434.12 kB)

 

Věcné hodnocení

Pozvánka (308.58 kB)

Prezenční listina (89.4 kB)

Zápis (72.57 kB)

 

Výběr projektů 

Prezenční listina z jednání Programového výboru (61.43 kB)

Zápis z jednání programvého výboru (80.82 kB)

 

MAS Šternbersko - OPZ - Prorodinná opatření 1

 

Text výzvy (818.32 kB)

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (649.52 kB)

Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit (547.5 kB)

Etický kodex (353.23 kB)

​- Prezentace k výzvě (957.76 kB)

Seznam přijatých žádostí (161.23 kB)

 

Věcné hodnocení I.

Pozvánka (31.3 kB)

Prezenční listina (79.64 kB)

Zápis (501.94 kB)

 

Věcné hodnocení II.

Pozvánka (308.58 kB)

Prezenční listina (83.42 kB)

Zápis (72.7 kB)

 

​Hodnocené projekty:

 1. Příměstské tábory Šternberk s Agenturou 2G  (599.74 kB)
 2. Příměstské tábory Šternberk (612.41 kB) 
 3. Zařízení péče o děti na 1. ZŠ – klub NENUDA Šternberk (606.68 kB) 
 4. Příměstský tábor Jezdecký klub Loděnice (616.46 kB) 

​Výběr projektů I.

EU_MAP