Všechny projekty

Přehled realizovaných projektů na území MAS Šternbersko v programovém období 2014-2020

Tato publikace prezentuje projekty uskutečněné naší MAS Šternbersko o.p.s. v rámci programového období EU 2014–2020. Ačkoliv toto období skončilo již před pár lety, většina projektů fakticky probíhala až do konce roku 2023. I to svědčí o naší trvalé snaze se podílet na zlepšování podmínek v našem regionu. Pod označením „Strategice CLLD“, strategie komunitně vedeného místního rozvoje, se skrývají desítky realizovaných projektů, které jednoznačně pomáhají ke zlepšení kvality života a k rozvoji našeho regionu.
Věříme, že publikace je jistě zajímavým pokladem nejen pro zástupce obcí, podnikatelů, neziskových organizací, aktivních spolků a především občanů z území MAS Šternbersko, ale i pro všechny ostatní, kteří zde mohou najít nápaditou inspiraci pro vlastní rozvojové projekty.

Realizované projekty v období 2014 - 2020 - final.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.46 MB

 

podpořené projekty v období 2014-2020