Projekty podpořené z PRV

Seznam - projektů podpořené z PRV
Název projektu  Místo realizace
   
Farma - ranč v ohradách Huzová
Bubnový žací stroj   Mladějovice u Šternberka
Pořízení strojů a technologie pro farmu  Bělkovice - Lašťany
Práce s koňskou silou Huzová
Rozvoj zemědělského subjektu  Mutkov
Svinovací lis s variabilní komorou Domašov u Šternberka
Pořízení vybavení farmy Domašov u Šternberka
Nákup kolového traktoru  Šternberk - Chabičov
Pořízení sklízecí mlátičky Domašov u Šternberka
Rozdružovač balíků  Lipina
Modernizace společnosti Paseka, zemědělská a.s.  Mladějovice
Rozvoj je krok dopředu Mutkov
Projekt na podporu tesaře SR  Hlásnice
Nákup strojů a technologií pro sklenářskou výrobu Šternberk
Pořízení automobilu pro rozvoj firmy  Babice
Rozvoj činnosti firmy v oblasti SW pro robotiku a automatizaci Dolany
Nákup traktorového plošinového přívěsu Dolany
Sady 2019  Bělkovice - Lašťany
Nákup korby na výměnný systém  Dolany
Nákup plachtové obloukové haly a lisu  Bělkovice - Lašťany
Nákup zemědělské techniky  Hraničné Petrovice
Pořízení taženého postřikovače na ochranu rostlin Tovéř
Modernizace strojního vybavení Bohuňovice
Obnova strojního vybavení firmy  Mladějovice
Nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv  Šternberk - Chabičov
Monitoring pohybové aktivity a zdravotního stavu jalovic  Babice
Pořízení strojů pro sklizeň píce Domašov u Šternberka
Investice do rozvoje zámečnické firmy Bělkovice - Lašťany
Energetická úspora při výrobě nábytku Šternberk
Buchty z Bělkovic - mobilita Bělkovice - Lašťany
Investice do kovovýroby  Bělkovice - Lašťany
Investice do rozvoje firmy Šternberk
Nákup užitkového vozidla N1 Babice
Rozvoj cukrářské výrobny Samotišky
Nákup dodávky pro sklenářskou výrobu Šternberk
Nákup užitkového vozidla pro instalatérskou činnost Hnojice
Obec Štarnov - vybavení
hasičské zbrojnice 
Štarnov
Horní Loděnice - obnova
spolkové místnosti
Horní Loděnice
Obec Domašov u Šternberka - obnova veřejného prostranství v obci Domašov u Šternberka
Modernizace hasičské zbrojnice v obci Řídeč  Řídeč
Obec Samotišky - rozvoj MŠ  Samotišky
Rozvoj ZŠ a MŠ Žerotín Žerotín
Obec Hraničné Petrovice - modernizace kulturního zařízení Hraničné Petrovice
Obec Hlásnice - modernizace komunitního centra Hlásnice
Úprava prostranství u obecního úřadu v Lipině Lipina
Obec Komárov - úprava veřejného prostranství v centru obce Komárov
Vybavení šatních prostor v ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka Dolany Dolany
Obec Hnojice - modernizace kulturního zařízení  Hnojice
Obec Huzová - úprava veřejného prostranství  Huzová
Obec Lužice - Revitalizace návsi II. Lužice
Obec Bělkovice - Lašťany: sanitární kontejner Bělkovice - Lašťany
Obec Dolany - vybavení kmenových učeben interaktivními tabulemi Dolany
Obec Hlušovice - ozvučení kulturního domu Hlušovice
Obec Tovéř - vybavení kulturního sálu Tovéř
PTPI Šternberk - Úprava prostor a vybavení pro spolkovou činnost Šternberk
Škola Babice - vybavení učeben a výdejny stravy Babice
Vybavení TJ Sokol Hnojice Hnojice
Modernizace ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk Šternberk
Modernizace AMK ECCE HOMO Šternberk Šternberk

mas_sternbersko_projekty_PRV_ijen_2021