Projekty podpořené z OP ŽP

Sídelní zeleň:

  • Výsadby ulice Věžní Šternberk
  • Obnova alejí Šternberk

Protierozní opatření a ÚSES:

  • ŽÁDNÝ PŘEDLOŽENÝ PROJEKT!

mas_sternbersko_projekty_OP_ZP_prosinec_2019