Projekty podpořené z OP Z

Prorodinná opatření:

  • Příměstské tábory (Agentura 2G)
  • Příměstské tábory (Jakub Hora)
  • Klub NENUDA Šternberk

Sociální podnikání:

  • Living for the future

Zaměstnanost:

  • Podpora zaměstnanosti na Šternbersku

Sociální začleňování:

  • Boj s dluhovou pastí při Charitě Šternberk
  • Asistovaný kontakt na Šternbersku

mas_sternbersko_projekty_OPZ