Projekt "Realizace SCLLD MAS Šternbersko 2019-2023"

Logo EU a MMRMAS Šternbersko od 1. 1. 2019 realizuje projekt „Realizace SCLLD MAS Šternbersko 2019-2023“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0010897 pro období 2019 – 2023.

Cílem projektu „Realizace SCLLD MAS Šternbersko 2019-2023“ je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2019 – 2023 na území MAS Šternbersko. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.