Projekt „Příprava a realizace SCLLD MAS Šternbersko"

Logo EU a MMRMAS Šternbersko ukončila realizaci projektu „Příprava a realizace SCLLD MAS Šternbersko“ číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004756 pro období 2015 – 2018.

Cílem projektu „Příprava a realizace SCLLD MAS Šternbersko“ je podpora strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2015 – 2018 na území MAS Šternbersko. Součástí projektu jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD. Výstupem projektu je 9 zrealizovaných výzev a k nim uskutečněné aktivity pro aktéry v území (semináře, workshopy, konference). Na projekt je poskytována podpora z EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.