Kontakty SCLLD

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí zaměstnanec strategie CLLD MAS Šternbersko
HLAVNÍ KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Kateřina Černá

projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)

Mgr. Lenka Rotterová

projektová manažerka strategie CLLD MAS Šternbersko (animační pracovnice OP VVV)