Harmonogram výzev

Operační programy, v rámci kterých bude MAS Šternbersko vyhlašovat výzvy:

IROP - Integrovaný regionální operační program

PRV - Program rozvoje venkova

OPZ - Operační program Zaměstnanost