ŠABLONY I (OP JAK)

MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové), vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

  • metodickou pomoc MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  • metodickou pomoc MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/SVČ/ZUŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2021+,
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

KONTAKTY:

Všem pracovníkům škol a školských zařízení na území MAS Šternbersko jsou k dispozici animační pracovnice:

Mgr. Kateřina Černá - e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 604 460 490

Mgr. Lenka Rotterová - e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 728 696 278

 

Pro případy další konzultace je k dispozici také informační linka pro příjemce na MŠMT na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

 

Žádosti do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. lze podávat v období od 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023  přes systém MS2021+.

 

Dokumenty vztahující se k výzvě č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Text výzvy

Vyzva_sablony_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 523,63 kB

Přehled šablon a jejich věcný výklad

Priloha_c_2_Prehled_sablon_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

Kalkulačka šablon pro školy

Kalkulacka_JAK_MS_ZS.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 84,41 kB

Kalkulačka šablon pro poradny

Kalkulacka_sablon_MS_ZS_I_OPJAK_poradny_final.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 331,47 kB

Seznamy dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání 2021 - pro žádosti škol bez podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga

Seznamy_deti_zaku_ucastniku_zajmoveho_vzdelavani_MS_ZS_SD_SK_SVC_ZUS_2021_web-1.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 1,07 MB

Seznamy žáků průměr 2019-2021 - pro žádosti se zapojením podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga

Seznam_zaku_ZS_prumer_2019-2021_uvazky_psycholog_speced_web-1.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 859,78 kB

Manuál ke kvalifikačním předpokladům Šablony OP JAK

manual_ke_kvalifikacnim_predpokladum_sablony_OPJAK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,5 kB

Seminář Šablony pro MŠ a ZŠ

Prezentace-Sablony-pro-MS-a-ZS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 819,11 kB