O projektu

„Podpora kreativního učení ve vzdělávacích institucích na území MAS Šternbersko“

Projekt je podpořený z Ministerstva kultury – Podpora projektů kreativního učení II výzva č. 313/2023

Cílem projektu „Podpora kreativního učení ve vzdělávacích institucích na území MAS Šternbersko“ je realizace kreativních workshopů, které u žáků pomohou rozvinout nové cesty a způsoby kreativního a tvůrčího myšlení/učení.

 

Okruhy workshopů:

  • Výtvarná oblast
  • Hudební oblast
  • Dramatická/taneční oblast

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci MŠ, ZŠ případně ostatních vzdělávacích institucích v území MAS Šternbersko.

logolink

O realizaci:

Projekt cílený na podporu kreativního učení ve vzdělávacích institucích probíhal od září 2023 do června 2024 ve školách z území Místní akční skupiny (MAS) Šternbersko. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MKS dotací ve výši 900 000 Kč. Projekt nabídnul bohatý program kreativních workshopů zaměřených na výtvarnou, hudební, dramatickou a taneční oblast. Konkrétně byly realizovány např. řezbářské a keramické  dílny, tvoření z přírodních materiálů, workshop afrického bubnování, fotografický a taneční workshop atd. Cílem bylo rozvíjet umělecké dovednosti dětí a žáků v mateřských i základních školách, podporovat jejich kreativní myšlení a vztah k umění, což se podařilo nad očekávání. Realizace aktivit měla pozitivní dopad i v oblasti osobnostního rozvoje dětí a žáků.

Během realizace projektu bylo uskutečněno přes 200 workshopů, které probíhaly přímo ve školách na území MAS Šternbersko. Díky spolupráci se zkušenými lektory a odborníky byla zajištěna vysoká kvalita a odborné vedení každé aktivity. Projekt byl prospěšný nejen pro děti a žáky ve školách, ale byl obohacením místní komunity a kulturního života, cennou zkušenost z projektu si odnáší také lektoři workshopů, kteří si mohli vyzkoušet práci i s jinými skupinami a v jiném prostředí než je pro ně obvyklé. Realizace projektu byla jednoznačně úspěšná a přinesla pozitivní výsledky, které budou mít dlouhodobý dopad na naši komunitu.

Tento projekt je skvělým příkladem toho, jak může kreativní vzdělávání přispět k rozvoji jedinečných schopností dětí a přinést jim radost z učení.