Popis aktivit

 

Projekt realizuje tři klíčové aktivity:

  1. Podpora komunitní práce
  2. Dluhové poradenství
  3. Komunitní venkovské tábory

 

Klíčová aktivita 1 - Podpora komunitní práce

Cílem této KA je komplexní podpora komunitních aktivit a komunitní práce prostřednictvím přímé realizace komunitních aktivit na území min. 20 obcí, včetně aktivního využívání prostor komunitního centra v budově bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. V rámci aktivity budou nabízeny aktivity a programy aktivizace a participace cílových skupin s cílem zvýšení jejich zapojování se do života v obci/ komunitě. Budou realizovány aktivity podporujících rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sdílení a výměny zkušenosti, atd.

 

Klíčová aktivita 2 - Dluhové poradenství

Cílem této KA je aktivně reagovat na aktuálně velmi potřebnou, žádanou a vysokou poptávku po dluhovém poradenství na území MAS Šternbersko a zajištění nutné osvěty v předcházení zadlužování obyvatel. KA bude primárně zajišťovat individuální dluhové poradenství a sekundárně bude zvyšovat finanční gramotnost osob z řad cílových skupin. Prostřednictvím této aktivity bude zvýšena dostupnost odborné služby, právní pomoci a bude možné lépe předcházet zadlužování rodin. Dluhové poradenství bude podporováno výhradně jako cílená přímá podpora a pomoc osobám z cílové skupiny, podpoře aktivit směřujících  k aktivnímu řešení zadluženosti či předluženosti, ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodu předluženosti. Aktivitu budeme řešit komplexně včetně přímé práce s cílovou skupinou.

 

Klíčová aktivita 3 - Komunitní venkovské tábory

Realizací aktivity dojde k podpoře rodin a posilování rodinných vazeb prostřednictvím rozšíření nabídky komunitních venkovských táborů. Projekt zajistí realizaci komunitních venkovských táborů v období letních prázdnin na území MAS Šternbersko, a tím umožní rodičům docházet do zaměstnání a mít zajištěný program pro své děti v období letních prázdnin pod vedením zkušených odborníků.